Καθημερινή ηλεκτρονική …επαφή θα έχουν από σήμερα το TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών με τις συστημικές τράπεζες και όχι μόνο. Η «σύνδεση» επιτεύχθηκε χθες και σε αυτή τη φάση θα έχει θετικές επιπτώσεις για τους φορολογούμενους, κυρίως αυτούς που έχουν οφειλές στην εφορία.

 Με τη διασύνδεση, ο οφειλέτης που θα δηλώνει έναν τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο, δεν θα χρειάζεται πλέον να πηγαίνει στην τράπεζα με τη βεβαίωση ανά χείρας προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Το μόνο που θα χρειάζεται είναι να συμπληρώσει τον λογαριασμό που θέλει να προστατέψει (έναν και μοναδικό ανά φορολογούμενο) στην ειδική εφαρμογή του Taxis η οποία μέχρι σήμερα λειτουργούσε πιλοτικά. Τα στοιχεία, θα αποστέλλονται από το Taxis στην ενδιαφερόμενη τράπεζα. Ποιες είναι όμως οι τράπεζες με τις οποίες έχει ήδη συνδεθεί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ; Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που ενσωματώθηκε στη σχετική εφαρμογή, ενταγμένα πιστωτικά ιδρύματα είναι (από χθες) τα εξής:

  • 1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
  • 2. Alpha Bank
  • 3. Γενική Τράπεζα της Ελλάδας
  • 4. Attica Bank
  • 5. Τράπεζα Πειραιώς
  • 6. Eurobank Ergasias
  • 7. Πανελλήνια Τράπεζα.

Το τι σημαίνει μια τράπεζα να είναι ενταγμένη και το τι όχι, φαίνεται από τις οδηγίες που παρέχει το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών:

Προσοχή : Για τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί, το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης / δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες, μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για την πλήρη εφαρμογή των ειδικότερα οριζόμενων στην ΠΟΛ 1182/2014 (ΦΕΚ Β 2025). H ισχύς του άρχεται από την επομένη ημέρα προσκόμισής του στο πιστωτικό ίδρυμα. Αντίθετα, για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ενταχθεί, δεν απαιτείται προσκόμιση του αποδεικτικού γνωστοποίησης στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα και ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησης του από την εφαρμογή. Το ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί απολαμβάνουν το ακατάσχετο και το πώς ακριβώς λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Οικονομικών

Με βάση τον νέο νόμο, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το όριο των 1.500 ευρώ ισχύει για κάθε δικαιούχο του λογαριασμού ξεχωριστά.

 

Βάσει των οδηγιών του υπουργείου Οικονομικών, δεν επιτρέπεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων εφόσον το ποσό αυτών (αφαιρουμένων των εισφορών) είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ. Στις περιπτώσεις που μισθός, σύνταξη κλπ υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου του μισθού ή της σύνταξης, το εναπομένον ποσό όμως δεν είναι μπορεί να είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ. Κατασχέσεις καταθέσεων, δεν μπορούν να γίνουν σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του οφειλέτη είναι μικρότερες των 500 ευρώ. Το ηλεκτρονικό σύστημα, έχει τους ακόλουθους κανόνες:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο γνωστοποιεί ένα και μοναδικό λογαριασμό (ατομικό ή κοινό) σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

2. Αν ο φορολογούμενος έχει λογαριασμό μέσω του οποίου καταβάλλεται μισθός, σύνταξη ή ασφαλιστικό βοήθημα θα πρέπει να γνωστοποιείται αποκλειστικά ο συγκεκριμένος λογαριασμός

3. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση του λογαριασμού, γίνεται με τους κωδικούς του Taxis. Σύζυγοι που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία έκδοσης κλειδαρίθμου καθώς δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση με τον κωδικό του συζύγου.

4. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί , επιτρέπεται μόνο μια καταχώριση IBAN. Για τα υπόλοιπα (που ουσιαστικά καλύπτουν το σύνολο της αγοράς) επιτρέπεται η αλλαγή του IBAN μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του TAXISnet. H ενημέρωση της αρμόδιας τράπεζας θα γίνεται από το υπουργείο Οικονομικών την επόμενη ημέρα.

5. Μέσω της εφαρμογής, ο καταθέτης μπορεί να τυπώνει και το ιστορικό του. Δηλαδή να βλέπει ποιο λογαριασμό έχει δηλώσει ως ακατάσχετο, πότε τον άλλαξε τελευταία φορά, ποιον έχει δηλώσει τώρα κλπ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού,