Την κατά προτεραιότητα παραπομπή των υπουργών Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη και Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη σε περαιτέρω έλεγχο απότους ορκωτούς λογιστές αποφάσισε η επιτρππή «πόθεν έσχες» της Βουλής. 

Αναφορικά με τον κ. Σταθάκη: Μετά τις δικές του τροποποιητικές δηλώσεις διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις από την αρχική του επίσημη δήλωση «πόθεν έσχες» που δεν περιορίζεται μόνο στο 1 εκατ.ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα γνωστό. Όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Γιώργος Βαρεμένος εντοπίστηκαν αποκλίσεις και σε άλλες τραπεζικές καταθέσεις αλλά και σε συμμετοχές σε ακίνητα. 

Η επιτροπή «πόθεν έσχες» αποφάσισε να αναθέσει στους ορκωτούς λογιστές τον περαιτέρω έλεγχο με ό,τι μέσο χρειαστεί, ακόμη και με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.