Το καινούργιο Facebook  θα αφορά τους επαγγελματίες και μόνο και αναμένεται να βγει στον αέρα στους επόμενους μήνες, έχοντας προηγουμένως περάσει από πολλά και δύσκολα τεστ.

The new service, geared towards workplace collaboration, is nearly identical to its ubiquitous social network, with a scrolling news “feed”, “likes” and a chat service.

Η νέα υπηρεσία, με στόχο τη συνεργασία στο χώρο εργασίας, είναι σχεδόν ταυτόσημη με όλα τα κοινωνικά δίκτυα, με ένα σύστημα ειδήσεων, likes και chat service

Περισσότερα εδώ