Έκπτωση, που αναμένεται να αγγίξει ακόμη και το 70%, θα έχουν όσοι φορολογούμενοι αποκαλύψουν στο ελληνικό Δημόσιο αδήλωτα εισοδήματα τα οποία διατηρούν σε εγχώριες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο του Υπ. Οικονομικών που αναφέρει η «Καθημερινή», το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσηςimage (70%) θα έχουν όσοι τοποθετήσουν τα εισοδήματά τους σε ομόλογα του Δημοσίου ή σε έντοκα γραμμάτια.

Αντίθετα, εάν τα χρήματα διατηρηθούν σε απλό καταθετικό λογαριασμό εγχώριας τράπεζας, η έκπτωση θα είναι μόλις 20% επί του φόρου που προκύπτει.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται το ΥΠΟΙΚ και το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιανουαρίου:

– Ο φόρος για τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων θα υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα εισοδήματος φυσικών προσώπων του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα κεφάλαια. Κάθε φορολογούμενος θα έχει δικαίωμα επιλογής αυτού του έτους.

– Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν κεφάλαια που βρίσκονται στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, και τα οποία είναι τοποθετημένα σε διάφορους τίτλους σε πιστωτικά ιδρύματα.

– Όσοι νομιμοποιήσουν τα εισοδήματα θα γλυτώσουν από πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινικές διώξεις.

image– Όσοι επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα και τα επενδύσουν θα έχουν έκπτωση από 20-70%. Αντίθετα, όσοι τα νομιμοποιήσουν αλλά τα διατηρήσουν στο εξωτερικό, δεν έχουν καμία έκπτωση επί του φόρου. Ωστόσο, θα είναι «καθαρά» και θα γλυτώσουν από πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινικές διώξεις.

– Στη ρύθμιση για τη νομιμοποίηση των αδήλωτων εισοδημάτων θα περιληφθούν και υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος, αλλά δεν έχει τελεσιδικήσει στα δικαστήρια.

– Η έκπτωση θα συνδέεται με την επένδυση των κεφαλαίων που θα νομιμοποιηθούν, καθώς και το ύψος του ποσού.

Ειδικότερα, θα ανέρχεται σε:

  • 70%, εφόσον το κεφάλαιο τοποθετηθεί σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου
  • 20 έως 60%, εφόσον τα κεφάλαια τοποθετηθούν για σύσταση εταιρείας
  • 20 έως 60%, εφόσον τα κεφάλαια τοποθετηθούν σε εταιρεία που επενδύει στην Ελλάδα
  • 20 έως 60%, για συμμετοχή σε fund που επενδύει στην Ελλάδα
  • 20 έως 60%, για επένδυση σε ακίνητα
  • 20%, εφόσον τα κεφάλαια διατηρηθούν σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό
  • 30%, στην περίπτωση που τα κεφάλαια τοποθετηθούν σε προθεσμιακό λογαριασμό
  • 0%, στην περίπτωση που νομιμοποιηθούν και παραμείνουν στο εξωτερικό.

– Μπορούν να νομιμοποιηθούν εισοδήματα τα οποία είναι τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας ή αλλοδαπούς, σε αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα και γενικότερα τίτλους του εξωτερικού, καθώς και στο χρηματιστήριο ή σε πλατφόρμες συναλλαγών.