Το νέο πλαίσιο για τις τράπεζες που ισχύει στην Ε.Ε. αναγκάζεται να εφαρμόσει η Αυστριακή τράπεζα Heta Asset Resolution AG που προχωράει σε κούρεμα καταθέσεων σε ποσοστό 54% στους κύριους πιστωτές του ιδρύματος σε μια διαδικασία που σύμφωνα με την τράπεζα μπορεί να κρατήσει ακόμα και 6 χρόνια προκειμένου να πληρώσει τους υπόλοιπους.
Aπό την αρχή του 2016 ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η ενσωματωμένη κοινοτική οδηγία περί κουρέματος των καταθετών σε περίπτωση κατάρρευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Βάσει αυτής η Αυστριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε τα μέτρα που θα αναγκαστεί να πάρει η HETA:

  • 100% κούρεμα στις απαιτήσεις των θυγατρικών της
  • 53,98% κούρεμα με αποτέλεσμα στ 46,02% των επιλέξιμων προτιμησιακών υποχρεώσεων
  • Την αναστολή όλων των πληρωμών επιτοκίων από 1/3/2015
  • Την εναρμόνιση των στοιχείων του συνόλου του παθητικού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023.

Αυτό είναι το πρώτο κούρεμα καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εφαρμογή της νέας κοινοτικής οδηγίας και παρόλο που το κούρεμα θεωρητικά δεν επηρεάζει τους απλούς καταθέτες στέλνει ένα καθαρό μήνυμα ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί χωρίς καθυστερήσεις και τα κράτη δεν θα αφήνουν τις τράπεζες να πτωχεύουν.

Austria’s FMA imposes big haircut, long wait on Heta creditors

The announcement is the latest chapter in a standoff between the province of Carinthia and Heta’s creditors, many of which insist on repayment in full because their bonds were guaranteed by Carinthia, which could push the province into insolvency.

Carinthia guaranteed the bonds of local lender Hypo Alpe Adria before it collapsed and Heta was formed to wind it down. Carinthia says it cannot afford to fully honour the remaining guarantees, which the FMA put at 11.1 billion euros (£9 billion).