Τα μεσάνυχτα, και αφού είχε προηγηθεί η κατάθεση στη Βουλή τουνομοσχεδίου-μαμούθ για τους φόρους, τα «κόκκινα» δάνεια και τις αποκρατικοποιήσεις, η κυβέρνηση κατέθεσε και τροπολογία για τον περίφημο «κόφτη», δηλαδή τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής.

Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και η παραμικρή απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί, θα φέρνει νέο Αρμαγεδδώνα φόρων και περικοπών δαπανών, από τις οποίες μάλιστα δεν εξαιρούνται ούτε οι μισθοί, ούτε οι συντάξεις, ούτε οι αμυντικές δαπάνες, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Από τον αυτόματο κόφτη των δαπανών θα εξαιρούνται μόνον οι ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Δαπάνες απορρέουσες από αξιώσεις ιδιωτών από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

2.      Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χρήσης Φυσικού Αερίου

3.      Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, πλωτών μέσων και αεροσκαφών

4.      Το σύνολο των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

5.      Το σύνολο των δαπανών υγείας

6.      Δαπάνες για επιδόματα πολυτέκνων, θέρμανσης, ανεργίας, και προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται μέσω ΚΑΠ

7.      Δαπάνες για ενισχύσεις νοικοκυριών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου κατοικίας τους

8.      Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

9.      Δαπάνες για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι

10.   Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

 

Ενδεικτικό για το τι πρόκειται να συμβεί είναι το γεγονός πως αν υπάρξει απόκλιση της τάξης του 0,26% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 450 εκατομμύρια, τότε τα μέτρα προσαρμογής θα είναι 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ!

 

Συγκεκριμένα:

α) Εάν η απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση με 0,25% του ΑΕΠ, δεν λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής.

β) Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 0,5%του ΑΕΠ.

γ) Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1% του ΑΕΠ.

δ) Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1,5%του ΑΕΠ.

ε) Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 2% του ΑΕΠ.

Η ενεργοποίηση του «κόφτη» θα γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα το αργότερο της 31η Μαΐου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος και θα ορίζει από πού θα περικοπούν δαπάνες, με την εξαίρεση των δαπανών που προαναφέρθηκαν.

Εκτός από τη μείωση των δαπανών, παρέχεται η δυνατότητα «λήψης μόνιμων διαρθρωτικών μέτρων σε αντικατάσταση μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής συμπεριλαμβανομένων μέτρων επί του σκέλους των εσόδων», αφήνοντας έτσι ορθάνοιχτο το παράθυρο για την επιβολή νέων φόρων.

 

 

Κατεβάστε από εδώ την τροπολογία για τον «κόφτη»