Παρατείνεται έως τις 10 Ιουλίου 2016 η προθεσμία της υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας αποκλειστικά για τα μέλη του ΔΣΑ, από το ALBA Graduate Business School at Τ he American College of Greece.

Στο  συνημμένο έγγραφο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προυποθέσεις για την συμμετοχή

.scholarship_msc_in_business_for_lawyers_dsa_final_2.pdf