Επαυξημένη και Εικονική πραγματικότητα, Blockchain και Ίντερνετ των Πραγμάτων ευνοούν την ανάπτυξη και την καινοτομία

Προηγμένες τεχνολογίες που θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις τους επόμενους 18-24 μήνες, παρέχοντας ένα πλαίσιο για το πώς να φανταστεί κανείς και πώς να προσδώσει στην επιχείρησή του πραγματική αξία, παρουσιάζει σε ετήσια έκθεση η Deloitte.

Η έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τάσεις όπως η Eπαυξημένη και η Eικονική Πραγματικότητα, το Blockchain (μηχανισμός στον οποίο βασίζεται το bitcoin), το Ίντερνετ των Πραγμάτων και οι κοινωνικά υπεύθυνες εφαρμογές ραγδαία αναπτυσσόμενων τεχνολογιών ωθούν τους CIOs των εταιρειών να επιδιώκουν νέες προσεγγίσεις ανάπτυξης και καινοτομίας, προσελκύοντας και διατηρώντας το ταλέντο και ανανεώνοντας τις διαδικασίες.

Οι ισχυρότερες τεχνολογικές τάσεις σύμφωνα με την έκθεση «Καινοτομώντας στην Ψηφιακή Εποχή» είναι:

-Blockchain: Εκδημοκρατισμός της εμπιστοσύνης – Οι ψηφιακές συναλλαγές χρησιμοποιούνται ευρύτατα παγκοσμίως, ωστόσο, πολλές από αυτές εξαρτώνται από νομικά ιδρύματα και λαμβάνουν ανεπαρκή εποπτεία, διαχείριση και πιστοποίηση εμπιστοσύνης. Το Blockchain επιτρέπει την κατανομή των λογιστικών βιβλίων και των έξυπνων συμβάσεων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η αξία ανάμεσα στα διάφορα μέρη – να εισάγουν νέες προσεγγίσεις αναφορικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, την πιστότητα των πελατών, τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, τις διασυνοριακές πληρωμές και πολλά άλλα σενάρια.

-Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα (Augmented and Virtual Reality): Το μέλλον των κινητών κλίνει προς τις συσκευές που μπορούν να φορεθούν από το χρήστη, ειδικά τώρα που λύσεις επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας εισάγονται στην αγορά. Αυτά που κάποτε θεωρούνταν αποκυήματα επιστημονικής φαντασίας, αρχίζουν σιγά σιγά να διαγράφονται ως δυνατότητες της τεχνολογίας της Επαυξημένης και της Εικονικής πραγματικότητας και έγκεινται στις δυνατότητες κάθε επιχείρησης ο πιθανός ανασχηματισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών ή ακόμη και η ριζική αναδιαμόρφωση της εμπειρίας των πελατών. Καθώς οι καταναλωτές αναμένουν την επερχόμενη κυριαρχία της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα την υιοθέτηση και να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανασχεδιασμού του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται οι διάφορες διαδικασίες.

-Το Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things): Από τη θεωρία στην πράξη – Η πραγματική αξία του διαδικτύου των πραγμάτων έγκειται όχι τόσο στην ποσότητα των αισθητήρων που αναπτύσσονται ή στις νέες συσκευές που συνδέονται, όσο στη δυνατότητα του διαδικτύου των πραγμάτων να επιφέρει ανατροπές στον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και στην επανασύνδεση επιχειρήσεων, κράτους και κοινωνίας. Οι διορατικοί οργανισμοί αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων για την ενορχήστρωση εκδηλώσεων, για τις γνωστικές υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και για τη ρομποτική.

-Κοινωνικά υπεύθυνες εφαρμογές ραγδαία αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (Social impact of exponential technologies): Παγκοσμίως, η αναδυόμενη τάξη της επιχειρηματικότητας έχει πρόσβαση, υιοθετεί και πειραματίζεται με τις ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Τελικά, οι ίδιες δυνάμεις που καθοδηγούν την καινοτομία και την ανάπτυξη στον εμπορικό τομέα μπορούν να καθοδηγήσουν και την μετασχηματιστική αλλαγή σε κοινωνικό επίπεδο. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κλιματικής αλλαγής, των δικαιωμάτων των πολιτών μπορούν να εξεταστούν από άλλες σκοπιές, καθώς οι επαναστατικές τεχνολογίες ενεργοποιούν τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Έτσι δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα: Τι ευθύνη έχουν οι εταιρείες να επικοινωνήσουν και εκτός των δικών τους συνόρων και να συνεισφέρουν ώστε οι ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνίας εν γένει; Πώς εξισορροπούν τις εμπορικές ευκαιρίες με την ηθική υιοθέτηση των ραγδαία αναπτυσσόμενων τεχνολογιών;