Σήμερα θα είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που η Ελλάδα δεν είναι στην ατζέντα του Eurogroup.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, με τον SSM και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζουν στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης σχετικές εκθέσεις.

Η συζήτηση για τα πλαίσια αφερεγγυότητας στην ευρωζώνηξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 και επικεντρώνεται στις εθνικές εποπτικές πρακτικές και στα νομικά πλαίσια που αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η εύρυθμη λειτουργία των πλαισίων αφερεγγυότητας είναι απαραίτητη για την ταχεία και αποτελεσματική μείωση της υπερχρέωσης και για τη βελτίωση της ικανότητας των τραπεζών να χορηγούν πιστώσεις στην οικονομία.

Η συζήτηση  αποτελεί τη συνέχεια που δίνεται στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, του Νοεμβρίου του 2016, στην οποία οι υπουργοί εξέτασαν τις επιδόσεις των κρατών μελών της ευρωζώνης όσον αφορά στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στην Ελλάδα, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών παραμένει πολύ υψηλό και εξακολουθεί να δρα, μέσω ποικίλων διαύλων, ανασχετικά για την πιστοδοτική τους δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης των κόκκινων δανείων θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019.

Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων (δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση), από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, εισπράξεις και μεταβιβάσεις δανείων.

Να σημειωθεί πως η ΕΚΤ θα κάνει επί τόπου αποστολές στις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες το δεύτερο εξάμηνο του 2017, μία περίοδο κατά την οποία τα βασικά επιχειρησιακά μέτρα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να έχουν ήδη εφαρμοστεί.