Αρχική Κοινωνία «Κούρεμα» χρέους κατά 95%!

«Κούρεμα» χρέους κατά 95%!

Το Δικαστήριο Χανίων δικαίωσε την χρεωμένη σύζυγο

«Δεύτερη ευκαιρία» προσφέρει η Δικαιοσύνη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προκειμένου να «διορθώσουν» την αρχική ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών τους. Τα ειρηνοδικεία δέχονται ότι επιτρέπεται να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί η αρχική ρύθμιση, με την υποβολή αίτησης για μεταρρύθμισή της, ακόμα και αναδρομικά (από τον χρόνο της πρώτης αίτησης διακανονισμού), εφόσον μεσολάβησαν γεγονότα που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη ζωή του οφειλέτη.

Χαρακτηριστική είναι η υπ’ αριθμ.492 /2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, όπου δικαιώνει πλήρως, οικογένεια εργαζομένων, από τα Χανιά, ρυθμίζοντας το χρέος του συζύγου, με πενταετής μηνιαίες δόσεις και “κουρεύοντας ” το χρέος της συζύγου, κατά 95%!

Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για υπερχρεωμένη οικογένεια, εργαζόμενοι και οι δύο, ο ένας ως ιδιωτικός υπάλληλος η άλλη ως νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο, με δύο ενήλικα τέκνα και χωρίς ακίνητη περιουσία.

Το χρέος της οικογένειας ανέρχεται στα 17.000 ευρώ σε δύο τράπεζες, από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια: 1.156,05 ευρώ. ο οφειλέτης και 833,32 ευρώ , η οφειλέτρια ευρώ, μηνιαίως

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οικογένεια : Δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, διαθέτουν μόνο ένα ,Ι.Χ.Ε από 50% συγκυριότητα έκαστος, δεν διαθέτουν άλλο περιουσιακό στοιχείο.

Το δικαστήριο των Χανίων, παρά τις ενστάσεις των τραπεζών,( ένσταση ανειλικρινούς δήλωσης , ένσταση αοριστίας της αίτησης, ‘ένσταση δόλιας προέλευσης κ.λ.π) εξέδωσε την υπ’ αριθμ 492 /2017 απόφαση, με την οποία:

-Δέχεται την αίτηση

-Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα με τον ορισμό ,για μία πενταετία μηνιαίες δόσεις των 156,42 ευρώ , και της συζύγου μηνιαίες δόσεις ,των 6,44 ευρώ ,για μια πενταετία.

-“Κουρεύει” το χρέος της οφειλέτριας κατά 95 %

πηγη