Από το ξεκίνημα μας στο μονοπάτι της ζωή μέχρι και το τέλος του, έχουμε έναν πιστό σύντροφο που είναι πάντα εκεί για εμάς.

Τον εαυτό μας.

Με αυτόν κοιμόμαστε και με αυτόν ξυπνάμε. Με αυτόν καλούμαστε να κάνουμε διάλογο την ύστατη στιγμή.

Η σχέση μας μαζί του, δημιουργεί την κάθε μας επιθυμία, καθοδηγεί την κάθε μας επιλογή και καθορίζει την συμπεριφορά που εκδηλώνουμε προς τα έξω.

Η σχέση με τον εαυτό μας καθορίζει την εσωτερική μας κατάσταση και τελικά τον κόσμο που βλέπουμε γύρω μας, καθώς λειτουργεί σαν φίλτρο στον τρόπο που ερμηνεύουμε οτιδήποτε παρουσιάζεται μπροστά μας.

Μια εξωτερική συνθήκη σίγουρα αντανακλάται πάνω μας, όμως δεν μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το πως νιώθουμε με τον εαυτό μας.

Η συμπεριφορά η δική μας προς αυτή τη συνθήκη όμως, μπορεί. Ίσως η σχέση με τον εαυτό μας να μπορεί να επηρεάσει και τη συνθήκη.

Κάθε τυχαίο γεγονός, κάθε απρόσμενη κουβέντα, κάθε απρόβλεπτη κατάσταση που ερχόμαστε αντιμέτωποι, μας δίνει μια καλή ευκαιρία να παρουσιάσουμε την πνευματική μας υπόσταση.

Η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας αντανακλάται στις σχέσεις που έχουμε με τους άλλους, με το περιβάλλον, τα ζώα και τη φύση.

Η σχέση που έχουμε με τους άλλους, με το περιβάλλον, τα ζώα και τη φύση, αντανακλάται στη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας.

Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Μαθαίνοντας να αγαπάμε τον εαυτό μας, μαθαίνουμε να αγαπάμε τους άλλους. Μαθαίνοντας να αγαπάμε τους άλλους, μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Ας αγαπήσουμε λοιπόν ολοκληρωτικά.

Τους άλλους μέσα από εμάς και εμάς, μέσα από τους άλλους.

#Life

#Love

#MEWE

#CreateYourDay

#CreateYourself

#WithManou