Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής απαντά στην κριτική Τσακαλώτου

 

Απάντηση στα πυρά που δέχθηκε από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Νίκο Βούτση για τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας, όπως αυτά αποτυπώνονται στην τριμηνιαία έκθεση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, δίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής (ΓΠΚΒ), επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη διαμόρφωσης περιβάλλοντος συναίνεσης και σύμπραξης όλων των δυνάμεων για το ζήτημα ελάφρυνσης του χρέους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, σημειώνεται πως η κριτική που γίνεται μεν αποδεκτή, δεν αλλάζει την ουσία της θέσης που υποστηρίζει το ΓΠΚΒ: «εάν δεν προκύψουν μακροπρόθεσμες ελαφρύνσεις και ρυθμίσεις ικανές να απεγκλωβίσουν το ελληνικό κράτος από τις παγίδες που επιφέρει το υψηλό χρέος, μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα του χρέους τίθεται υπό σοβαρή διακινδύνευση ή ακόμη δεν είναι εφικτή».

«Καθώς ο χρόνος λήξης του Προγράμματος Προσαρμογής (Μνημόνιο) πλησιάζει και θα ανοίξει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων με θέμα την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο, και καθώς το ζήτημα του χρέους είναι εθνικό, απαιτείται να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον συναίνεσης και σύμπραξης όλων των δυνάμεων, πολιτικών και τεχνοκρατικών, για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής λύσης για τη χώρα μας», υπογραμμίζεται με την επισήμανση πως αυτή είναι και η ουσία της θέσης του ΓΠΚΒ όπως αποτυπώθηκε στη σχετική τριμηνιαία έκθεση.

Σε ότι αφορά στα στοιχεία που αναφέρονται στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής που συντονίζεται από τον καθηγητή Παναγιώτη Λιαργκόβα, διευκρινίζει τα εξής:

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην τελευταία έκθεση αποτελούν μελλοντικές εκτιμήσεις των χρηματοδοτικών αναγκών για την αποπληρωμή των τόκων της περιόδου 2020-2026 και στηρίχθηκαν σε επίσημα στοιχεία που είχαν κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων το 2014.

Στις προαναφερόμενες εκτιμήσεις δεν υπολογίστηκαν οι ελαφρύνσεις που προκύπτουν από βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες συμφωνίες, οι οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν σε επικαιροποιημένες ενημερώσεις, που όμως δεν ήταν στη διάθεση του ΓΠΚΒ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της πρόσφατης τριμηνιαίας έκθεσής του.

Αποδεχόμαστε την κριτική που ασκήθηκε στις εκτιμήσεις της τελευταίας έκθεσής μας αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία της θέσης που υποστηρίζει το ΓΠΚΒ: εάν δεν προκύψουν μακροπρόθεσμες ελαφρύνσεις και ρυθμίσεις ικανές να απεγκλωβίσουν το ελληνικό κράτος από τις παγίδες που επιφέρει το υψηλό χρέος, μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα του χρέους τίθεται υπό σοβαρή διακινδύνευση ή ακόμη δεν είναι εφικτή.