Δημοσίευμα “βόμβα” εδω και λίγη ώρα στον Bloomberg σχετικα με την Τράπεζα Πειραιώς για αγοραπωλησίες ακινήτων και μέλη της προηγούμενης Διοίκησης του Ομίλου! Σύμφωνα με το δημοσίευμα: ” Οι διαπραγματεύσεις ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. με τη συμμετοχή διευθυντικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μιχάλη Σάλλα, ενδέχεται να έχουν κοστίσει στην τράπεζα 6,4 εκατομμύρια ευρώ (7,9 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με έκθεση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Στην έκθεση, το αντίγραφο της οποίας εξετάστηκε από τoν Bloomberg, (σσ: σύμφωνα με το δημοσίευμα) η Αρχή δήλωσε ότι εξέτασε την πώληση πέντε ακινήτων από την τράπεζα σε μια κυπριακή εταιρεία το 2016 και διαπίστωσε ότι «υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο κ. Σάλλας και άλλα μέλη της διοίκησης της τράπεζας που συμμετείχαν στις συμφωνίες διέπραξαν αδίκημα. “Ο Σάλλας, ο οποίος ηγήθηκε του τραπεζικού Ομίλου για ένα τέταρτο του αιώνα μέχρι να αποχωρήσει τον Ιούλιο του 2016, αμφισβητεί τα ευρήματα της έκθεσης και αρνείται κάθε αδίκημα”, σημειώνει ο συντάκτης του κειμένου!

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα ακίνητα που είχαν πουληθεί το 2003 σε εταιρείες που «συνδέονταν με το Μιχ. Σάλλα ή μέλη της οικογένειάς του» και στη συνέχεια εξαγοράστηκαν το 2006 από την τράπεζα, είχαν εξαγοραστεί από κυπριακή εταιρεία το 2016 με δάνεια από την τράπεζα. Οι συναλλαγές, με κεφάλαια που διέρχονται από μια σειρά από ενδιάμεσες εταιρείες, έδειξαν ότι ο δανειστής «παραβίαζε τις συνετές τραπεζικές μεθόδους», με αποτέλεσμα να ζημιωθεί οικονομικά η τράπεζα, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Αρχής!

Πηγή: bloomberg.com