Υποτονική η απορρόφηση κονδυλίων τόσο το 2017 όσο και το α’ τρίμηνο του 2018 – Τι επισημαίνει μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος

Τον κίνδυνο απώλειας πόρων του ΕΣΠΑ 2014- 2020 και της ευκαιρίας εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας, λόγω της έλλειψης τεχνογνωσίας των στελεχών που απασχολούνται στις αρμόδιες για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων κρατικές υπηρεσίες, επισημαίνει μελέτη που δημοσιεύεται στο 47ο Οικο- νομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση, μπορεί η Ελλάδα να παρουσιάζει μια κανονική επίδοση σε σχέση τόσο με τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους όσο και με τον μέσο όρο της ΕΕ, ωστόσο αυτή υποβοηθήθηκε από την πρόσθετη προχρηματοδότηση που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διετία 2015-2016. Εκείνη την περίοδο οι ευρωπαϊκές αρχές αποφάσισαν να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, έξω από τους γενικούς κανόνες που διέπουν τις κοινοτικές επιχορηγήσεις, ώστε να ξεπεραστεί πιο… αναίμακτα το σοκ του πρώτου εξαμήνου της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ανέτρεψε τις θετικές μακροοικονομικές προοπτικές που είχαν διαμορφωθεί.

Ωστόσο μετά τη λήξη αυτών των ενισχυτικών δράσεων η απορρόφηση κονδυλίων, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, εμφανίζεται πιο υποτονική. Η εικόνα αυτή καταγράφηκε τόσο το 2017 και το α’ τρίμηνο 1 του 2018, γεγονός που υποδηλώνει προβλήματα είτε στην ένταξη είτε στην ωρίμαση και στην εκτέλεση των έργων.

«Αν η υποτονικότητα αυτή συνεχιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε υστέρηση της απορρόφησης των πόρων της ΕΕ στο σύνολο της προγραμματικής περιόδου με κίνδυνο την απώλεια ενωσιακών πόρων» επισημαίνεται σχετικά στο Οικονομικό Δελτίο της ΤτΕ.

πηγη, Τα Νέα