Την πρόσληψη 206 εργαζόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνια, ζητά η διοίκηση της ΕΡΤ από τον αρμόδιο υπουργό, Νίκο Παπά, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το νέο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Ειδικότερα, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, στις 22 Αυγούστου, ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου, διατυπώθηκε το αίτημα για την «έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με 206 άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΕΡΤ ΑΕ στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγράμματός της για την περίοδο 2018 -2019».

Η οριστική απόφαση θα ληφθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 3 Σεπτεμβρίου ενώ ι προσλήψεις προβλέπεται να γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά στο αίτημα του ΔΣ της ΕΡΤ αναφέρονται τα εξής:

«Θέμα 3ο : Πρόσληψη 206 συμβασιούχων ΣΟΧ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ΑΔΣ 1714/7.6.2017, για την υποβολή αιτήματος για την έκδοση απόφασης που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006, το αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ με αρ. πρωτ. : 792/3.7.2017, την τεκμηρίωση αναγκαιότητας του αιτήματος περί έκδοσης της πράξης που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006 με αρ. πρωτ. : 1349/18.10.2017, την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υποβάλει στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κο Νικόλαο Παππά, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΕΡΤ ΑΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, αίτημα για την ένταξη στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του παραπάνω θέματος και για τη λήψη απόφασης προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση της πράξης που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006, σχετικά με την έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με 206 άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΕΡΤ ΑΕ στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγράμματός της για την περίοδο 2018 -2019».