Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σημερινό Κοινοβούλιο και όλα τα 26 κράτη – μέλη θα δείχνουν πάντα την αφοσίωση και την αλληλεγγύη τους προς την Ιρλανδία όταν πρόκειται για τα ιρλανδικά σύνορα. Γι ‘αυτό επιδιώκουμε να βρούμε μια λύση που θα αποτρέψει τη δημιουργία “αυστηρών” συνόρων με τη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά θα είμαστε εξίσου πολύ ειλικρινείς αν η βρετανική κυβέρνηση απομακρυνθεί από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το Brexit που κινδυνεύει να καταστήσει πιο οράτα τα σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μετά τις 29 Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι ποτέ μια συνηθισμένη τρίτη χώρα για εμάς. Θα είναι πάντα ένας πολύ στενός γείτονας και εταίρος, σε πολιτικό, οικονομικό επίπεδο και φυσικά σε θέματα ασφαλείας.

Τους τελευταίους μήνες, οσάκις χρειάστηκε να ενισχύσουμε την ενότητα στην ΕΕ, η Βρετανία ήταν στο πλευρό μας, οδηγούμενη από τις ίδιες αξίες και αρχές, όπως όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλωσορίζω την πρόταση της Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι να αναπτύξει μια φιλόδοξη εταιρική σχέση για το μέλλον, μετά την Brexit εποχή. Συμφωνούμε με τη δήλωση που έγινε στο Checkers ότι το σημείο εκκίνησης για μια τέτοια εταιρική σχέση θα πρέπει να συνοψίζεται σε μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση αυτές τις τρεις αρχές, οι διαπραγματευτές της Επιτροπής είναι έτοιμοι να εργαστούν μέρα και νύχτα για ένα καλό αποτέλεσμα.