Μπροστά σε ένα λογιστικό κενό ύψους 87 εκατομμυρίων ευρώ στο ΚΕΕΛΠΝΟ για τα έτη 2010-2013 βρέθηκαν οι ορκωτοί λογιστές που είχαν αναλάβει τη σχετική έρευνα, όπως ανέφεραν στην  εξεταστική επιτροπή για τα σκάνδαλα στο χώρο της υγείας.

Παρά ταύτα, δήλωσαν ότι δεν μπορούν να προσδιορίσουν αν έχει γίνει υπεξαίρεση, ενώ δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη “έλλειμμα”. Η παροχή στοιχείων από το ΚΕΕΛΠΝΟ χαρακτηρίστηκε προβληματική, καθώς δημιουργούνταν συνεχώς κωλύματα από τους υπευθύνους και οι οικονομικοί ισολογισμοί δεν ήταν πλήρεις.

Να σημειωθεί ότι σειρά στοιχείων για τις δαπάνες του ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που διενεργείται ενώ σύμφωνα με τους βουλευτές της πλειοψηφίας οι αρμόδιοι του ΚΕΕΛΠΝΟ «συστηματικά παρακώλυαν τον έλεγχο».