Σε ένα διαφορετικό δημοψήφισμα κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι κάτοικοι της Ιρλανδίας. Από το 1937, όταν και ψηφίστηκε το Ιρλανδικό Σύνταγμα, ο νόμος περί βλασφημίας απαγόρευε στους πολίτες, επί ποινή, να προσβάλλουν τις έννοιες του θείου και των ιερών.

Η οριοθέτηση ήταν λεπτή, καθώς οποιοσδήποτε ασκούσε κριτική και διατύπωνε διαφορετική άποψη σε ζητήματα που άπτονταν της θρησκείας, μπορούσε να βρεθεί κατηγορούμενος. Στο δημοψήφισμα οι πολίτες αποφασίζουν για την αποποινικοποίηση της βλασφημίας, μια εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την Καθολική Ιρλανδία, που μόλις το φετινό καλοκαίρι αποποινικοποίησε τις αμβλώσεις.