Σε στάση εργασίας προχωρούν οι οδηγοί ταξί την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου από τις 04.00 μέχρι τις 16:00 με παράλληλη συγκέντρωση στις 09.00 έξω από τα δικαστήρια, στην οδό Ευελπίδων. Η κινητοποίηση θα στρέφεται κατά των διαμεσολαβητικών εταιρειών. Τα αιτήματά του είναι τα εξής:

  • Άμεση εφαρμογή του Ν.4530/18 και Ν.4446/16 και δράση από τις Ελεγκτικές Αρχές. «Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού».
    • Άμεση πάταξη «της υποκλοπής έργου από φορείς (Ι.Χ.) που δεν έχουν δικαίωμα επιβατικής μεταφοράς».
    • Άμεση προσαρμογή όλων των εταιρειών διαμεσολάβησης με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αστική μεταφορά.