Στελέχη της αγοράς τονίζουν ότι µπορεί να χρειαστούν ακόµα 10 χρόνια για να διευθετηθεί το θέµα των «κόκκινων» δανείων.

Νέο τραπεζικό τοπίο δηµιουργεί η ανάγκη της αποτελεσµατικής διαχείρισης των κόκκινων δανείων, καθώς δίπλα στις τέσσερις συστηµικές τράπεζες θα λειτουργούν «υποστηρικτικά» τρεις µε τέσσερις εταιρείες διαχείρισης καθυστερούµενων οφειλών.

Στην ουσία θα είναι bad banks, οι οποίες θα αναλάβουν το δύσκολο έργο να «καθαρίσουν» την πραγµατική οικονοµία από το βάρος των προβληµατικών δανείων. Τα τραπεζικά στελέχη εκτιµούν ότι ο ρόλος των εταιρειών αυτών θα είναι κοµβικός την επόµενη δεκαετία.

Κύριο χαρακτηριστικό της επόµενης µέρας του ελληνικού banking θα είναι οι σαρωτικές µετακινήσεις υψηλόβαθµων τραπεζικών στελεχών προς αυτά τα οχήµατα ειδικού σκοπού (SPV), όπου θα µεταφερθούν τους επόµενους µήνες κόκκινα δάνεια ύψους άνω των 40 δισ. ευρώ (από τα 85 δισ. ευρώ σήµερα).

Σύσσωµες οι διευθύνσεις διαχείρισης καθυστερήσεων των τραπεζών θα «µετακινηθούν» για να στελεχώσουν τα «οχήµατα», των οποίων θα ηγηθούν πολύ γνωστά ονόµατα του banking, που γνωρίζουν την υπόθεση «κόκκινα δάνεια». Επικεφαλής θα είναι τα τραπεζικά στελέχη που µετέχουν και στο NPL Forum της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.

Να σηµειωθεί ότι στις διευθύνσεις καθυστερήσεων απασχολούνται περισσότεροι από 4.000 υπάλληλοι, οι οποίοι καθηµερινά «σκανάρουν» και παρακολουθούν την πορεία των προβληµατικών δανείων και πολύ σύντοµα θα µετακινηθούν και θα αναλάβουν δράση στα SPV.

Οι συστηµικές τράπεζες, λοιπόν, αφού µεταφέρουν τα προβληµατικά χαρτοφυλάκιά τους στα SPV, θα επιστρέψουν και πάλι στις τραπεζικές εργασίες και κυρίως στη χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας.

Λογιστικό «καθάρισµα»

Ωστόσο από µόνη της η µεταφορά των προβληµατικών δανείων στα οχήµατα ειδικού σκοπού δεν λύνει το πρόβληµα. Τα βιβλία των τραπεζών «καθαρίζουν» λογιστικά. Οµως το πρόβληµα θα εξακολουθεί να υπάρχει, µε αντίκτυπο στην πραγµατική οικονοµία, καθώς «δέσµιοι» των κόκκινων οφειλών είναι χιλιάδες δανειολήπτες, επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες, αγρότες και ιδιώτες.