«Οι γέροι τυφλοί,
Νομοθέτες του αρχέγονου,
σοφοί
στην κρυπτεία του αληθούς,
με ισόβιο όρκο
σιωπής,
του ‘μαθαν
την τέχνη,
να κατασκευάζει
ωρολόγια ακριβείας,
που μετρούν
τον ανυπόστατον Χρόνον.
Οι άλλοι,
εκπαιδευμένοι αρτίως
στην ψευδαίσθησιν,
αγόραζαν,
αντί αδρού τιμήματος,
για να μετρούν
το Άχρονον.»