Μετά τη ρύθμιση των 120 μηνιαίων δόσεων που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί από την πλευρά του σε ριζική αλλαγή της ισχύουσας πάγιας ρύθμισης εξόφλησης παλαιών και νέων χρεών στην εφορία, που προβλέπει 12-24 μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η νέα ρύθμιση θα έχει και αυτή πάγιο (μόνιμο) χαρακτήρα, κατ’ απαίτηση της Κομισιόν και θα αντικαταστήσει – επί το ευνοϊκότερο για τους οφειλέτες – την ισχύουσα τα τελευταία χρόνια πάγια ρύθμιση των 12-24 μηνιαίων δόσεων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει να αυξηθούν οι μηνιαίες δόσεις σε 24-36, για την εξόφληση παλαιών και νέων χρεών, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις:

1)    Για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στο νέο σύστημα των νέων και περισσότερων δόσεων, θα πρέπει να είναι ενταγμένος στη σημερινή πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων, την οποία θα πρέπει παράλληλα να τηρεί ανελλιπώς, εξοφλώντας δηλαδή εντός των προθεσμιών πληρωμής τις δόσεις

2)    Ο αριθμός των δόσεων που θα παρέχεται στον οφειλέτη να συναρτάται με το ετήσιο εισόδημά του και με την προέλευση της οφειλής.

Ως γνωστόν, σήμερα ο αριθμός των έως 12 μηνιαίων δόσεων εξόφλησης χρεών χορηγείται, μετά από ηλεκτρονική αίτηση, για οφειλές που αφορούν πάγιους φόρους (π.χ φόρο εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ). Στην περίπτωση αυτή, με τη νέα ρύθμιση, ο αριθμός των δόσεων θα διπλασιαστεί φτάνοντας έως τις 24.

Από την άλλη, ο αριθμός των δόσεων που σήμερα φτάνει τις έως 24 και αφορά μόνον εξόφληση έκτακτων φόρων (π.χ φόροι κληρονομιάς και υπό την έγκριση του εφόρου) για ανάλογης κατηγορίας φόρους οι δόσεις αποπληρωμής που θα παρέχονται θα φτάνουν έως τις 36 και χωρίς να απαιτείται η προσωπική έγκριση του εφόρου.

Ο αριθμός των δόσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (τακτικοί και έκτακτοι φόροι) θα συναρτάται επίσης και από το εισόδημα του οφειλέτη, καθώς όσο μικρότερο είναι τόσο περισσότερες δόσεις θα δικαιούται.

Τέλος, όσοι οφειλέτες υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα τύχουν διαγραφών προσαυξήσεων, φόρων εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων μέχρι σε ποσοστό 90%, ενώ αναστέλλονται και τυχόν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που τους έχουν επιβληθεί.