Υπολειτουργεί το Ίντερνετ στην Ελλάδα έως αυτήν την ώρα.

Ιδιώτες και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα, καθώς είτε είναι αδύνατη η σύνδεση στο Ίντερνετ, είτε γίνεται με… ρυθμούς χελώνας.