Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η κυπριακή εφημερίδα “Φιλελεύθερος” το κοίτασμα φυσικού αερίου που βρέθηκε στο στόχο “Γλαύκος” στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται στην Κυπριακή ΑΟΖ, είναι καλό και εμπορεύσιμο και η ύπαρξή του εξασφαλίζει την παραμονή της ExxonMobil όπως και της Qatar Petroleum για τις επόμενες δύο δεκαετίες. Το γεγονός αναμένεται να επηρεάσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή, δημιουργώντας, φυσικά, νέες εστίες έντασης με την Τουρκία αν και η παρουσία της αμερικανικής ExxonMobil στην περιοχή δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι η Τουρκία θα περιοριστεί στις λεκτικές επιθέσεις.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την κυπριακή εφημερίδη ο  «Γλαύκος» δημιουργεί πλέον ένα καλό υπόβαθρο, ώστε με πιθανές νέες μικρότερες ή μεγαλύτερες ανακαλύψεις να συμπληρωθεί η κύρια απαίτηση –τις ελάχιστες ποσότητες διαθέσιμου φυσικού αερίου– για δημιουργία τερματικού υγροποίησης στην Κύπρο.

Παράλληλα άλλα κοιτάσματα μικρότερα στην ίδια περιοχή σε σύνδεση με τις εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες στον «Γλαύκο», επιτρέπουν σε επόμενο στάδιο, την περαιτέρω αξιοποίηση,  χωρίς τεράστιες επενδύσεις.

Ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα εν τούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι η ανακάλυψη κοιτάσματος στον στόχο «Γλαύκος» αποτελεί και νέα σελίδα στην αναζήτηση κοιτασμάτων στην περιοχή διότι πρόκειται για γεωλογική διαμόρφωση «τύπου ΖΟΡ», αλλά διαφοροποιημένη γεγονός που ενισχύει την προτεραιότητα στόχων με τα ίδια χαρακτηριστικά, στους χάρτες των εταιρειών υδρογονανθράκων και αυξάνει το ενδιαφέρον και για περιοχές των οποίων οι γεωλογικές διαμορφώσεις επηρεάστηκαν από την υποθαλάσσια οροσειρά του «Ερατοσθένη».

πηγη Liberal