Ο Οργανισµός αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180 µοιρών έπειτα από αλλεπάλληλες διαµαρτυρίες πασχόντων, καθώς µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες µε απόφασή του είχε επιβαρύνει τις τσέπες των ασθενών µε διαβήτη τύπου 2.

Ειδικότερα, έπειτα από τις έντονες κινητοποιήσεις των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη, ο ΕΟΠΥΥ αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να αποσύρει την επιβαρυντική απόφασή του για συµµετοχή 25% στο αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό στους πάσχοντες που αντιµετωπίζουν την πάθησή τους µε αντιδιαβητικά δισκία ή άλλη θεραπεία εκτός της ινσουλίνης.

Πλέον δεν θα υπάρχει καµία συµµετοχή στα αναλώσιµα υλικά για όλους τους πάσχοντες, είτε ακολουθούν θεραπεία µε δισκία είτε παίρνουν ινσουλίνη ή άλλη ενέσιµη αγωγή, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 889 Β’/14-3-2019 που δηµοσιεύθηκε. Το πρόβληµα για τους ασθενείς µε διαβήτη προέκυψε όταν ο ΕΟΠΥΥ, στο τέλος Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς (28-1-2019), επέβαλε συµµετοχή 25% στους ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που βρίσκονται σε θεραπεία µε δισκία ή άλλη ενέσιµη αγωγή εκτός ινσουλίνης για τη χορήγηση των αναλώσιµων υλικών που δικαιούνται (ταινίες µέτρησης σακχάρου, σκαριφιστήρες, βελόνες).

Αµέσως η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Συλλόγων Ατόµων µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη (ΠΟΣΣΑΣ∆ΙΑ) αντέδρασε έντονα, µε αποτέλεσµα το ∆Σ του ΕΟΠΥΥ, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2019, να αποφασίσει τη µηδενική συµµετοχή όλων των ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη, είτε ακολουθούν θεραπεία µε δισκία, είτε παίρνουν ινσουλίνη ή άλλη ενέσιµη αγωγή.

Τελικά, έπειτα από δύο µήνες η απόφαση του Οργανισµού δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η οποία και απαλλάσσει τους πάσχοντες από ένα επιπλέον οικονοµικό βάρος. Ταυτόχρονα όµως οι ασθενείς ζητούν να µπει σε εφαρµογή και η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), σύµφωνα µε την οποία οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 δεν πληρώνουν συµµετοχή για τη διενέργεια των παρακλινικών εξετάσεων.

Παράλληλα, υπενθυµίζουν στο υπουργείο Υγείας ότι απαραίτητο είναι να µεριµνήσει για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που έχουν πληρώσει οι ασφαλισµένοι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τόσο για τα αναλώσιµα υλικά όσο και για τις παρακλινικές εξετάσεις.