το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, διοργανώνουν, από 29 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2019 το 28ο  Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, το οποίο περιλαμβάνει δύο κύκλους που θα εστιάσουν στις παρακάτω θεματικές:

ü  Κύκλος A: Strategy in the 21st Century:  Cyber Security, Hybrid warfare, political influence operationshttp://www.idis.gr/?p=5220&lang=en

 

  ü  Κύκλος B:  New State of Affairs in the Western Balkans and the Eastern Mediterranean http://www.idis.gr/?p=5244&lang=en

 

Οι δύο Κύκλοι θα πραγματοποιηθούν, σε παράλληλο χρόνο, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού http://itip.gr/, στο νησί της Τήνου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019.

Επισυνάπτονται οι αιτήσεις των δύο Κύκλων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Παρακαλούμε για την ευρεία διάδοση της παραπάνω πληροφορίας σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες με ειδικό ενδιαφέρον για το Σεμινάριο.

Με εκτίμηση,

Μαρία Ντέκα

Υπεύθυνη Δραστηριοτήτων

Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.)

Χίλλ 3-5, 105 58 Αθήνα

Τηλ:  210 3312325, 210 3217862 & 210 3257192  Fax:  210 3313575

Fb:  InstituteofInternationalRelations

Maria Deca

Activities Coordinator

Ιnstitute of International Relations

3-5, Hill Street, 105 58 Athens, Greece

Tel:  (0030) 210 3312325, 210 3217862 & 210 3257192 Fax:  0030 210 3313575

Fb:  InstituteofInternationalRelations