Ένα νέο πλάνο για τον ολοκληρωτικό μετασχηματισμό της Εθνικής Τράπεζας παρουσίασε στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ο CEO του ομίλου, Παύλος Μυλωνάς, ταυτόχρονα με την παρουσίαση της νέας ομάδας Διοίκησης.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού της Εθνικής με στόχο να γίνει, μέχρι το 2022, μια υγιής και κερδοφόρα Τράπεζα.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2019 – 2022

Το πλάνο μετασχηματισμού προβλέπει ότι, στο τέλος του 2022, η Εθνική θα έχει σημαντική αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες δανείων λιανικής και επιχειρήσεων, εξέλιξη, που σε συνδυασμό με το εμπροσθοβαρές κλείσιμο καταστημάτων και την ακόλουθη μείωση προσωπικού, θα οδηγήσει το δείκτη εξόδων προς έσοδα στο 45%, από 75% σήμερα. DATA (2022) Προτεραιότητες Δείκτης NPE: ~5% NPEs: 1,7 δισ. ευρώ Μείωση κόστους: 45% Συναλλαγές με ψηφιακά κανάλια: 25% πελατών Επιβράβευση απόδοσης και ευθύνης Βελτίωση των εργαλείων προγραμματισμού και διεύθυνσης πελατών Τεχνολογική αναβάθμιση υποδομών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Στις βασικές προκλήσεις για την Εθνική Τράπεζα σήμερα, γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για τα αυξημένα επίπεδα ΝΡΕ, την ξεπερασμένη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την περιορισμένη ψηφιακή διείσδυση, κάτι που θα απαιτήσει επενδύσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών σε όλα τα ψηφιακά κανάλια.

ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Στόχος είναι η εμπροσθοβαρής μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). DATA (ΔΙΣ. ΕΥΡΩ) Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Σήμερα: 16 2019: -4,4 2020: -2,3 2021: -4,7 2022: -2,9 Στόχος 2022: 1,7

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Το πλάνο μετασχηματισμού προβλέπει μείωση των δαπανών μισθοδοσίας, μέσω εμπροσθοβαρούς μείωσης του προσωπικού και μείωσης των καταστημάτων.

Ήδη, η Εθνική τρέχει πρόγραμμα εθελουσίας, με τελικό στόχο την αποχώρηση περίπου 1.000 εργαζομένων. ●

Στο σκέλος της λιανικής τραπεζικής η Εθνική θα στοχεύσει σε αύξηση εσόδων και προμηθειών μέσω cross selling, ενώ αντίστοιχοι είναι οι στόχοι στο σκέλος των επιχειρήσεων

. Στις εταιρικές χορηγήσεις επιδιώκεται να αξιοποιηθούν οι σχέσεις που διαθέτει η Εθνική με πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα στελέχη των καταστημάτων θα αναλάβουν χαρτοφυλάκια εταιρικών πελατών.

Η Τράπεζα στοχεύει στο τέλος του 2022 σε • χορηγήσεις: 30 δισ. ευρώ • καταθέσεις: 47,5 δισ. ευρώ

ΜΥΛΩΝΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ Η ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε ότι το σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία. “Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τη σημερινή μέρα, όπου η προσέλευση των εκπροσώπων των μεγαλύτερων οίκων επενδυτών παγκοσμίως και το ενδιαφέρον που έδειξαν για το Στρατηγικό μας Σχέδιο ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.”.

Όπως είπε, η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος είναι ο πρώτος παράγοντας που ευνοεί την υλοποίηση του σχεδίου της Τράπεζας. “Η βεβαιότητα για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου ενισχύεται από το γεγονός ότι υπάρχει μια νέα ομάδα Διοίκησης, αποφασισμένη και συντονισμένη να το υλοποιήσει”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος.

bnbdaily.gr