Ένας δήμαρχος που έκανε έργο όσο λίγοι, επανεξελέγη πανηγυρικά με ποσοστό που ξεπέρασε το 80%. Μάλλον ο πρωταθλητής της αυτοδιοίκησης της βραδιάς.