Άμεση ανάγκη λήψης προβλέψεων της τάξης των 250 εκατ. ευρώ (40 εκατ. ευρώ x 5 χρόνια + τα δώρα) δημιουργεί αιφνιδιαστικά, όπως αναφέρουν κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας, η τροπολογία Πετρόπουλου για το ΛΕΠΕΤΕ, η οποία αφορά 17.500 συνταξιούχους και η οποία κατατέθηκε στο… παρά ένα των εκλογών και ενώ η διοίκηση της τράπεζας βρισκόταν σε συνομιλίες με την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα.

Γι’ αυτό και η Εθνική σκοπεύει, σε περίπτωση νομοθέτησης του προτεινόμενου μέτρου, να προσφύγει άμεσα για την ακύρωση του μέτρου ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων με γνώμονα την προστασία της ευρωστίας της τράπεζας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

H Εθνική Τράπεζα θα προσφύγει ζητώντας την ακύρωση της τροπολογίας για το ΛΕΠΕΤΕ, διότι θεωρεί ότι, όπως είναι διατυπωμένη, δημιουργεί την ανάγκη άμεσης λήψης προβλέψεων της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συμφωνία ήταν, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, να διατυπωθεί η τροπολογία με τρόπο που να φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ποσό θα καταβαλλόταν ως ασφαλιστική εισφορά των εν ενεργεία δικαιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και όχι ως συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας.

Επίσης αναφέρουν ότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο η αναλογιστική μελέτη -που θα γίνει για μετά την 5ετία- να υποχρεώσει την ΕΤΕ να συνεχίσει να καταβάλλει χρήματα.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να καταθέσει στο… παρά πέντε μία τροπολογία για ένα θέμα, για το οποίο υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα τηλεφωνικές συνεννοήσεις, αιφνιδιάζοντας, ουσιαστικά, την Εθνική, προκαλεί αν μη τι άλλο εντύπωση.

Απορίας άξιο, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές της Εθνικής Τράπεζας, είναι γιατί δεν υπήρξε μία καλύτερη μεθόδευση και προετοιμασία με δεδομένο ότι το θέμα ζητά λύση εδώ και 18 μήνες, αντί υπουργείο και τράπεζα να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο….

Mononews.gr