Την πρόθεσή του να αυξήσει το μερίδιο του Ομίλου Sazka στον ΟΠΑΠ διατυπώνει με δήλωσή του ο Karel Komarek, ο Τσέχος επιχειρηματίας και επενδυτής, επικεφαλής του επενδυτικού ομίλου KKCG, στον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η SAZKA Group, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους λοταριών στην Ευρώπη.

Όπως τονίζει, χάρη στη σταθερή στήριξη και την ενεργό ενασχόληση με τις δραστηριότητες της εταιρείας, όλο αυτό το διάστημα έχει δημιουργηθεί σημαντική αξία για όλους τους μετόχους του ΟΠΑΠ. Πρόθεση του Ομίλου Sazka μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, αναφέρει ο K. Komarek, είναι να αυξηθεί το μερίδιο στον ΟΠΑΠ και να δοθεί στους υπάρχοντες μετόχους η ευκαιρία να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχουν συγκεντρώσει με την πάροδο των ετών.

Η προαιρετική δημόσια πρόταση του Ομίλου Sacka για τον ΟΠΑΠ, η οποία υλοποιείται πλήρως σε μετρητά, όπως σημειώνει στη δήλωσή του, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, καθώς δεσμεύονται κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που στηρίζουν την πρόταση αυτή.

Αναλυτικά στη δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε προ ολίγου, ο Karel Komarek αναφέρει:

“Είμαστε βέβαιοι ότι χάρη στη σταθερή στήριξη και την ενεργό ενασχόληση μας με τις δραστηριότητες της εταιρείας, έχουμε συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικής αξίας για όλους τους μετόχους του ΟΠΑΠ. Από την 1η Μαρτίου 2013, δηλαδή την ημέρα της ανακοίνωσης της ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ, η συνολική απόδοση για τους μετόχους έχει ανέλθει σε 130% και συμπεριλαμβάνει καταβληθέντα μερίσματα συνολικού ύψους άνω των €1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά μας, επιδιώκουμε να αυξήσουμε το μερίδιο μας στον ΟΠΑΠ και θέλουμε να δώσουμε στους υπάρχοντες μετόχους την ευκαιρία να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχουν συγκεντρώσει με την πάροδο των ετών. Μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, η οποία υλοποιείται πλήρως σε μετρητά και είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, δεσμεύουμε κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, στηρίζοντας την πρόταση αυτή”.

Σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά της Δημόσιας Πρότασης, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, η ΔΠ ισχύει ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών που θα προσφερθούν στον προτείνοντα (Sacka Group) κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής. Επίσης αναφέρεται πως ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει την εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, εκτός αν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατέχουν το 90% ή περισσότερο των μετοχών του ΟΠΑΠ.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Προτείνων θα εξασκήσει το δικαίωμα εξόδου για τους υπόλοιπους Μετόχους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, και θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών του ΟΠΑΠ από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ακόμη τονίζεται ότι ο Προτείνων δεν προτίθεται να αλλάξει τη στρατηγική του ΟΠΑΠ και προτίθεται να διατηρήσει την έδρα του στην Ελλάδα.

Πηγή: capital.gr