Το καλύτερο ίσως μοντέλο για τη χώρα μας αποτελεί, τηρουμένων των αναλογιών, η ίδρυση της Government Digital Service (GDS) το 2011 επί πρωθυπουργίας Κάμερον στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος από χθες είναι ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η GDS κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κατοχυρώσει την παρουσία της, να θέσει κοινούς κανόνες σχεδιασμού και προδιαγραφές λειτουργίας σε όλα τα συστήματα του βρετανικού δημοσίου και να υλοποιήσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την πύλη gov.uk, η οποία συσσωρεύει το σύνολο των πληροφοριών που ένας πολίτης χρειάζεται για την αλληλεπίδρασή του με το κράτος. Το εκεί κράτος, έτσι, απέκτησε ένα ενιαίο πρόσωπο απέναντι στον πολίτη.

 

Ο νέος υπουργός Επικρατείας και Ψηφιάκης Διακυβέρνησης θεωρείται ειδικός στα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού ενώ έχει ήδη σχηματίσει ένα επιτελείο Ελλήνων και ξένων ειδικών για την εφαρμογή σχεδίου για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας, με πρώτο στόχο, εντός τετραετίας, η Ελλάδα να έχει προσεγγίσει τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ψηφιακές επιδόσεις, καθώς υστερούμε πάρα πολύ και με τα βίας είαμστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία,παρ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες.