Τη λήψη μέτρων από την πλευρά των κρατών-μελών, αλλά και την αύξηση των κοινοτικών δαπανών για τη στήριξη των μελισσοκόμων και την προστασία της υγείας των μελισσών, οι οποίες σε πολλές χώρες έχουν αποδεκατιστεί από τα ισχυρά φυτοφάρμακα αλλά και από χωροκατακτητικά είδη, όπως η ασιατική σφήκα, ζήτησε πρόσφατα η Ευρωβουλή.

Με το ψήφισμά τους που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (560 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 28 αποχές) οι ευρωβουλευτές ζητούν μία αποτελεσματική, ευρείας κλίμακας και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βελτίωση της υγείας των μελισσών, την καταπολέμηση της θνησιμότητάς τους και την ανασύσταση των αποθεμάτων.

Μοχλός πίεσης
Ειδικότερα, με το ψήφισμα, που δεν είναι δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη, αλλά λειτουργεί ως μοχλός πίεσης, η Ευρωβουλή ζητεί τα εξής:

* Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της θνησιμότητας των μελισσών,

* προγράμματα αναπαραγωγής ειδών μελισσών που είναι ανθεκτικά σε χωροκατακτητικά είδη όπως το Varroa destructor, η ασιατική σφήκα (είδος πολύ επιθετικό με τα υπόλοιπα έντομα) και η αμερικανική σηψιγονία,

* ενίσχυση της έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων για την υγεία των μελισσών,

* απαγόρευση όλων των δραστικών ουσιών των φυτοφαρμάκων που έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία των μελισσών, συμπεριλαμβανομένων των νεονικοτινοειδών, και παροχή ασφαλών εναλλακτικών λύσεων στους αγρότες,

* προηγμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ γεωργών και μελισσοκόμων, δασοκόμων, επιστημόνων και κτηνιάτρων σχετικά με τις περιόδους ψεκασμού.

Η Ευρωβουλή ζητάει επίσης την αύξηση κατά 50% του κονδυλίου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που διατίθεται για τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος στήριξης των μελισσοκόμων στην Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020. Προτείνει επίσης τη θέσπιση ενός συστήματος αποζημίωσης στα οικεία εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας για τη θνησιμότητα των αποικιών μελισσών.

Δράσεις ενημέρωσης

Καλεί ακόμη τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις δράσεις ενημέρωσης του κοινού και ιδιαίτερα των παιδιών σχετικά με τα οφέλη που επιφέρει η κατανάλωση μελιού στην υγεία και τις θεραπευτικές χρήσεις των μελισσοκομικών προϊόντων.

Το μέλι
Τέλος, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι για να διασφαλιστεί ότι το εισαγόμενο μέλι πληροί τα υψηλά πρότυπα της Ε.Ε. χρειάζεται να εναρμονιστούν οι συνοριακοί έλεγχοι, οι έλεγχοι στην ενιαία αγορά και όλες οι δοκιμές εισαγόμενου μελιού. Για τον λόγο αυτό καλούν την Κομισιόν να αναπτύξει αποτελεσματικές διαδικασίες εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να εντοπίζονται τα κρούσματα νόθευσης μελιού, και ζητούν από τα κράτη-μέλη να επιβάλουν αυστηρές ποινές στους παραβάτες.

Για την προστασία της ποιότητας ζητείται ακόμη η αντικατάσταση της τρέχουσας παραπλανητικής και συνεπώς απαράδεκτης επισήμανσης «μίγμα μελιών Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.» με τη σαφή ένδειξη των χωρών από τις οποίες προέρχονται τα μέλια, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών των διαφορετικών μελιών που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, το μέλι και τα προϊόντα μελισσών θα πρέπει να θεωρούνται «ευαίσθητα» στις εμπορικές συνομιλίες με τρίτες χώρες, και προτείνουν το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

Όπως τονίστηκε πρόσφατα στην Ευρωβουλή, το 76% της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη βασίζεται στην επικονίαση και κατά συνέπεια οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επισιτιστική μας ασφάλεια.

Οι παραγωγοί
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα στις χώρες-μέλη περίπου 600.000 μελισσοκόμοι παράγουν 200.000 τόνους μελιού ετησίως, καθιστώντας την Ε.Ε. δεύτερο παγκόσμιο παραγωγό μετά την Κίνα. Οι μεγαλύτεροι στην Ε.Ε. είναι η Ρουμανία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, ακολουθούμενες από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Η Ε.Ε. εισάγει περίπου 200.000 τόνους μελιού, κυρίως από την Κίνα, την Ουκρανία, την Αργεντινή και το Μεξικό.

Αύξηση του ορίου για de minimis κρατικές βοήθειες στη γεωργία
Την αύξηση του ανώτατου ποσού της λεγόμενης ήσσονος σημασίας (de minimis) κρατικής βοήθειας στον τομέα της γεωργίας από 15.000 σε 25.000 ευρώ, ανά τριετία, πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για τη βοήθεια που δίνεται υπό όρους από το κράτος-μέλος χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κομισιόν και η οποία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη σε περιόδους κρίσεων και έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των προβλημάτων ρευστότητας των παραγωγών.

Η πρόταση της Κομισιόν έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα που δέχθηκε από πολλά κράτη-μέλη, προκειμένου να επιλυθούν με ταχύτητα και χωρίς κοινοποιήσεις στις Βρυξέλλες βραχυπρόθεσμες ανάγκες των παραγωγών.

Πάντως, για να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς, η πρόταση της Κομισιόν εισάγει ως όρο να μη διατεθεί μεγαλύτερο ποσοστό από το 50% της συνολικής κρατικής ενίσχυσης σε έναν μόνο τομέα.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου το οποίο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν. Αυτό θα καταστήσει απλούστερη την παρακολούθηση της χρήσης και της διανομής της βοήθειας.

Η Επιτροπή θα έχει μέχρι τις 16 Απριλίου διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, που χορηγούν βοήθειες αυτού του τύπου, ενώ εκτιμάται ότι η απόφαση από το Συμβούλιο θα ληφθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο κάποιες νέες προτάσεις

https://www.politico.eu/article/commission-floats-public-hive-plan-to-save-europes-bees/