Για να καταλάβω κάτι:

Σοβαρά τώρα, δηλαδή;

Σοβαρά;

Αυτό είναι το όραμά σας για το Ελληνικό και το Καζίνο;

Διότι, πράγματι, πολύ εντυπωσιακό το όλο σκηνικό κατά τη χθεσινή παρουσίαση της Mohegan, όμως αυτό, που παρουσιάστηκε, δε συνάδει με το σύνολο του τοπίου στην περιοχή.

Το project του Ελληνικού χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το Ελληνικό να γίνει Las Vegas. Και δεν το λέω από ιδεολογική εμμονή. Μακριά από εμένα αυτές, το ξέρετε. Το λέω από άποψη αισθητικής.

Το Ελληνικό χρειάζεται κάτι διαφορετικό από αυτό, που είδαμε. Σίγουρα, μια προσέγγιση, η οποία να είναι πολύ πιο ομαλή στο όλο τοπίο και πιο ισορροπημένη ευρύτερα. Από τη άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, είναι γεγονός ότι πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες ενός τεράστιου project.

Απλά πράγματα

 

http://www.bnbdaily.gr