Οι νέοι περνούν πολύ χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι επίσης πιο επιρρεπείς στην πίεση, την χαμηλή αυτοεκτίμηση και την ψυχική ασθένεια. Μια σειρά από μελέτες έχουν βρει σύνδεση μεταξύ της αυξημένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της κατάθλιψης, του άγχους, των προβλημάτων ύπνου, τις διατροφικές ανησυχίες κτλ.

Το cyberbullying έχει σχέση με την κατάθλιψη, το άγχος, την κοινωνική απομόνωση και την αυτοκτονία. Σε σύγκριση με τις “παραδοσιακές” μορφές εκφοβισμού, ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να γίνει μάρτυρας από ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, ο δράστης μπορεί να παραμείνει ανώνυμος και το θύμα μπορεί να δυσκολευτεί να ξεφύγει. Αυτή είναι μια κατάσταση που μόνο με την βοήθεια ενός επαγγελματία δικηγόρου της Oikonomakis Law μπορεί να λυθεί. Αν καταλάβετε ότι κάποιος γνωστός υπόκειται σε διαδικτυακό εκφοβισμό πρέπει επειγόντως να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές.

Ο ψεύτικος κόσμος των social media είναι ένας δυνητικός αρνητικός αντίκτυπος στους νέους που διατρέχουν κίνδυνο, λαμβάνει αυξανόμενη προσοχή. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τις δυνατότητες μετάδοσης συμβάντων ή μιμητών, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αυτοκτονίας, ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αυτοκτονική συμπεριφορά και την εξομάλυνση της συμπεριφοράς που σχετίζεται με την αυτοκτονία ως αποδεκτού μηχανισμού αντιμετώπισης.

Υπάρχουν επίσης σημαντικά πιθανά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας, και να διευκολύνει την υποστήριξη από τους φίλους. Μπορεί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια και να μοιραστούν πληροφορίες και πόρους. Η συχνότερη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει συσχετιστεί με τη βελτιωμένη ικανότητα να μοιράζεται και να κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων.

Η απήχηση, η οικονομική αποδοτικότητα και η προσβασιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι οι πληροφορίες, η υποστήριξη ή η θεραπεία μπορούν να προσεγγίσουν άτομα που διαφορετικά δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση. Οι κλινικές υπηρεσίες αρχίζουν να αξιοποιούν τα οφέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αυξήσουν τη φροντίδα που παρέχουν.

Είναι απίθανο η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μειωθεί στο εγγύς μέλλον, επομένως πρέπει να διαχειριστούμε τους κινδύνους και να αξιοποιήσουμε τα πιθανά οφέλη για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των νέων μας.

Μίνα Κοκορέλη