Ο Κώστας Βαγενάς ανέπτυξε ένα μοντέλο για τη Φυσική των Σωματιδίων που εάν επαληθευτεί θα πρέπει να ξαναγράψουμε τα βιβλία της Φυσικής.

Ένας Έλληνας επιστήμονας επιχειρεί να ξαναγράψει τη Φυσική των Σωματιδίων με το μοντέλο που έχει αναπτύξει. Εάν το μηχανικό μοντέλο του, επαληθευτεί, τότε πολλά βιβλία της Φυσικής θα πρέπει να ξαναγραφτούν!

Ο λόγος για τον χημικό μηχανικό και φυσικοχημικό Κώστα Βαγενά.

Ο κ. Βαγενάς είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, επίτιμος καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην καθηγητής των πανεπιστημίων ΜΙΤ και Yale.

Το μοντέλο που ο κ. Βαγενάς έχει αναπτύξει δείχνει ότι οι θεμέλιοι λίθοι και η δομή της ύλης δεν συμπίπτουν με αυτούς που εδώ και δεκαετίες παρουσιάζει το λεγόμενο «Καθιερωμένο Πρότυπο» (Standard Model).

Το νέο μοντέλο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μέχρι τώρα θεωρούμενες τέσσερις δυνάμεις της Φύσης είναι μόνο δύο: η Βαρύτητα και ο Ηλεκτρομαγνητισμός. Αντίθετα, η Ισχυρή Αλληλεπίδραση και η Ασθενής Αλληλεπίδραση ανάμεσα στα σωματίδια εξηγούνται από τη Βαρύτητα και τη Σχετικότητα του Αϊνστάιν, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί τη μάζα των συνθέτων σωματιδίων.

Το νέο μοντέλο που ο Κώστας Βαγενάς ανέπτυξε ονομάζεται «Μοντέλο των Περιστρεφομένων Λεπτονίων» (Rotating Lepton Model ή RLM) και χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία του γνωστού μοντέλου Bohr για το υδρογόνο, με τη Βαρύτητα ως κεντρομόλο δύναμη.

Σε δημοσίευση στο περιοδικό «Physica A», ο κ. Βαγενάς και οι συνεργάτες του, οι κ.κ. Τσούσης και Γρηγορίου από το Πανεπιστήμιο Πατρών χρησιμοποιούν το νέο μοντέλο για τον υπολογισμό των μαζών 15 συνθέτων σωματιδίων και επιτυγχάνουν εκπληκτική συμφωνία -ακρίβειας 1%- με τις πειραματικές τιμές, χωρίς καμία άγνωστη παράμετρο.

Ταυτόχρονα, δείχνουν ότι η ύλη αποτελείται από πέντε θεμελιώδη σωματίδια: τρία νετρίνα, το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο, δηλαδή ένα σωματίδιο αντιύλης με αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο από το ηλεκτρόνιο.

Αντίθετα, τα κουάρκς που το ισχύον «Καθιερωμένο Πρότυπο» αναγνωρίζει ως θεμελιώδη σωματίδια, με βάση το νέο μοντέλο είναι νετρίνα που κινούνται σε κυκλικές τροχιές με ταχύτητα κοντά σε αυτή του φωτός.

Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, οι μεγάλες ταχύτητες των νετρίνων δημιουργούν μεγάλη αδρανειακή και βαρυτική μάζα, ούτως ώστε δημιουργείται η μάζα των αδρονίων, όπως είναι τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Από το νέο μοντέλο, συνεπάγεται ότι η Ισχυρή Δύναμη είναι απλώς η βαρυτική έλξη μεταξύ των σωματιδίων αυτών: η Ισχυρή Δύναμη είναι Σχετικιστική Βαρύτητα μεταξύ νετρίνων, ενώ η Ασθενής Δύναμη είναι Σχετικιστική Βαρύτητα μεταξύ νετρίνων και ηλεκτρονίων ή ποζιτρονίων.

Οι κυριότερες θεωρίες που το μοντέλο RLM καταρρίπτει

Ο ίδιος ο κ. Βαγενά, μιλώντας στο ΑΠΕ, εξήγησε τις κυριότερες θεωρίες της σωματιδιακής Φυσικής που το δικό του μοντέλο έρχεται να καταρρίψει:

«Η δική μας θεώρηση διαφέρει ουσιωδώς από το καθιερωμένο πρότυπο στο ότι, βασιζόμενοι μόνο σε θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής, αποδεικνύουμε ότι η δύναμη που συγκρατεί τα συστατικά των πυρήνων, είναι βαρυτικής φύσεως. Δηλαδή περιγράφεται από ένα απλό συνδυασμό του βαρυτικού Νόμου του Νεύτωνα και της βασικής εξίσωσης της Ειδικής Σχετικότητας του Αϊνστάιν, χωρίς να χρειάζεται επίκληση της Ισχυρής Δύναμης. Μια άλλη διαφορά είναι ότι στο προτεινόμενο μοντέλο δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε την αιτιοκρατία των φυσικών νόμων της κίνησης, αλλά απλώς να τη συνδυάσουμε με τoν κυματοσωματιδιακό δυισμό της ύλης, όπως έκανε ο Μπορ με το παγκοσμίως γνωστό μοντέλο του υδρογόνου», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Το Μοντέλο των Περιστρεφομένων Λεπτονίων (RLM) χρησιμοποιεί την μεθοδολογία του μοντέλου Bohr για το υδρογόνο. ‘Αρα δεν δημιουργήσαμε κάποια νέα θεωρία, απλώς συνδυάσαμε ως μηχανικοί και φυσικοχημικοί τους γνωστούς νόμους της βαρύτητας του Νεύτωνα, της ειδικής σχετικότητας του Αϊνστάιν και την εξίσωση του De Broglie, που υπήρξε η βάση της κβαντομηχανικής. Τα σύνθετα σωματίδια που αρχικά θέλουμε να περιγράψουμε, είναι το νετρόνιο και το πρωτόνιο, που εμπεριέχει και ένα ποζιτρόνιο. Η εικόνα που δημιουργούμε, είναι ότι καθένα αποτελείται από μία τριάδα περιστρεφομένων σωματιδίων, τα οποία διατηρούνται στην κυκλική τροχιά τους από την αμοιβαία βαρυτική τους έλξη».

Σημείωσε ακόμη ότι:

«Τα σωματίδια αυτά αποδεικνύουμε ότι είναι απλώς ταχέως περιστρεφόμενα νετρίνα με ταχύτητα πολύ κοντά στην ταχύτητα του φωτός, έτσι που, σύμφωνα με την ειδική Σχετικότητα του Αϊνστάιν, η μάζα τους αυξάνεται πολύ και φθάνει το ένα τρίτο της μάζας του πρωτονίου ή νετρονίου. Άρα τα κουάρκς του καθιερωμένου προτύπου είναι απλώς ταχέα -σχετικιστικά- νετρίνα. Τέλος, το RLM αποδεικνύει ότι από τα 16 «θεμελιακά» σωματίδια του καθιερωμένου προτύπου, μόνο τα πέντε -ποζιτρόνια, ηλεκτρόνια και τα τρία νετρίνα- είναι θεμελιώδη με την Δημοκρίτεια έννοια σωματίδια, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν συνδυασμούς αυτών των πέντε ή δεν υπάρχουν, όπως π.χ. το γκλουόνιο».

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις συναδέλφων του, απέναντι στις απόψεις του ίδιου που «ξαναγράφουν» τα βιβλία της Φυσικής, ο κ. Βαγενάς δήλωσε ότι κανείς φυσικός μέχρι σήμερα δεν έχει υποδείξει σφάλμα στην συλλογιστική και στα μαθηματικά του RLM.

Πρόσθεσε ότι σε αντίθεση με το καθιερωμένο πρότυπο που περιέχει 26 προσαρμοζόμενες σταθερές, δηλαδή «26 αυθαίρετες ρυθμίσεις», όπως λέει, «το RLM δεν περιέχει καμία».

Πρόσθεσε ότι έχουν παρουσιάσει το μοντέλο τους δύο φορές στο παγκόσμιο συνέδριο Σωματιδιακής Φυσικής στη Μόσχα και η παρουσίαση στέφθηκε με επιτυχία.

«Παρουσιάσαμε το μοντέλο μας κατόπιν προσκλήσεως δύο φορές, το 2017 και το 2019, στο παγκόσμιο συνέδριο Σωματιδιακής Φυσικής “Lomonosov Conference on Particle Physics” στη Μόσχα μπροστά σε περίπου 400 φυσικούς, κάθε φορά με μεγάλη επιτυχία. Λάβαμε μόνο εποικοδομητικές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απορίες και σχόλια, περιλαμβανομένων των ιδιαίτερα κολακευτικών σχολίων του προέδρου του Συνεδρίου καθηγητή Αλεξάντερ Στουντενίκιν», δήλωσε.