Η πανδημία του COVID 19 -αφού βέβαια αντιμετωπιστεί η οξεία κρίση της- θα γίνει η αφορμή να επανεξεταστούν το πως είναι οργανωμένη η δημόσια υγεία και τα συστήματα διαχείρισης της παγκοσμίως, αλλά και η ίδια η έννοια της ιατρικής στην εποχή μας.
Tα θέματα αυτά συζητήθηκαν στο α’ μέρος της εκπομπής, με τη συμμετοχή του Γιώργου Π. Χρούσου,  ομ. καθηγητή Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ και διευθυντή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας.
Οι μεγάλες αλλαγές στις οικονομικές πολιτικές διεθνώς, στην Ευρώπη και στη χώρα μας για την αντιμετώπιση  για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία και την κατακόρυφη πτώση των ρυθμών ανάπτυξης ήταν το θέμα που αναλύθηκε στο β. μέρος, με καλεσμένο τον καθ. Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο ΕΚΠΑ Ν. Μαραβέγια