Η αποφυγή εξώσεων οικογενειών από την κύρια κατοικία τους είναι ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος του νέου πτωχευτικού κώδικα που εγκρίθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο και παίρνει τον δρόμο προς τη Βουλή.

Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το ζητούμενο θα είναι να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Γέφυρα», που επιδοτεί τα δάνεια της κύριας κατοικίας ακόμη και με 90%.

Προκειμένου να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος, δεν αποκλείεται μάλιστα είτε η παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων είτε ακόμη και η οργάνωση ενός σχεδίου «Γέφυρα 2», το οποίο θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν όσοι επλήγησαν από την πανδημία στη δεύτερη φάση της.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος «Γέφυρα» το βάρος θα πέσει στο να βρίσκεται εξωδικαστική λύση τακτοποίησης των κόκκινων οφειλών με απευθείας συνεργασία του δανειολήπτη με την τράπεζα.

Κίνητρο, σε περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι ένα ευάλωτο νοικοκυριό, θα είναι η παρέμβαση του κράτους με την επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου μετά την επίτευξη της συμφωνίας του οφειλέτη με τους πιστωτές του για την τακτοποίηση των χρεών χωρίς να υπάρξει ρευστοποίηση της περιουσίας του

 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του νέου πτωχευτικού κώδικα δίνει στους δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα τη δυνατότητα να μη χάσουν την πρώτη τους κατοικία αλλά σε πρώτη φάση να διαμένουν σε αυτήν με την καταβολή ενοικίου και στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν να την επαναγοράσουν.
Στα μυστικά των ρυθμίσεων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας και την αποφυγή του πλειστηριασμού εκείνου που πτωχεύει είναι ότι μέσω του φορέα που θα δημιουργηθεί θα δίνεται η δεύτερη ευκαιρία στον δανειολήπτη εφόσον ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα, να μπορεί προσωρινά να νοικιάσει και εντός δωδεκαετίας ακόμα να επαναγοράσει την κατοικία του. Παράλληλα, “μπλόκο” στους πλειστηριασμούς θα μπαίνει και για όσους δανειολήπτες θα επιλέγουν να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις με τις τράπεζες ώστε να αποφύγουν την πτώχευση.
Επιδότηση δανείων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα θα παρέχεται και επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας, στο στάδιο της συνολικής ρύθμισης οφειλών, έτσι ώστε να μπορέσουν να διασώσουν το σπίτι τους οι δανειολήπτες , ενώ στην περίπτωση που οι πιστωτές προχωρούν σε πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ρύθμιση, το κράτος θα παρεμβαίνει μέσω του φορέα που θα δημιουργηθεί με σκοπό να αποφευχθεί η έξωση. Ο φορέας που θα επιλεγεί από το κράτος μέσω διαγνωστικής διαδικασίας θα υποχρεούται να αποκτήσει το ακίνητο μετά την κήρυξη πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης .Στη συνέχεια θα παραχωρεί την κατοικία προς χρήση για 12 χρόνια έναντι ενοικίου , το οποίο θα υποστηρίζεται και από το κράτος με τη μορφή επιδόματος. Ο φορέας για τις πρώτες κατοικίες εκείνων που πτωχεύουν θα αποκτά το ακίνητο στην εμπορική του αξία με βάση εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. Το μίσθωμα θα ορίζεται με βάση την απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και η αναθεώρηση του μισθώματος θα γίνεται ετησίως στην επέτειο της μίσθωσης. Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το σύνολο των μισθωμάτων, τότε θα δικαιούται τη μεταβίβαση της κυριότητας της κύριας κατοικίας στον ίδιο ή στους νόμιμους διαδόχους του έναντι τιμήματος. Η μίσθωση θα καταγγέλλεται εφόσον ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή τριών μισθωμάτων και θα καταργείται και το δικαίωμα επαναγοράς.