Όροι χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου του περιοδικού/της εφημερίδας/διαδικτυακού τόπου (ειδήσεις, άρθρα, φωτό, γραφικά, σκίτσα, παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ) αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα των τρίτων δημοσιεύονται πάντοτε καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης – θα αφαιρούνται εφόσον ζητηθεί..

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση του δικτυακού τόπου globalview.gr χωρίς την άδειά του. Επιτρέπεται η αντιγραφή, η αποθήκευση τμημάτων, αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης.

Tο Global View| Ritsmas Corner δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αλλοίωση ή ζημιά στις δημοσιεύσεις τρίτων από βλάβη του σέρβερ ή ιού…

Τα κείμενα του globalview.gr δεν έχουν πρόθεση να κατευθύνουν, να προτρέψουν ή να αντικαταστήσουν τον νόμο. Κάθε αρθρογράφος είναι υπεύθυνος για τα κείμενά του.

Η εφημερίδα globalview.gr μπορεί εφόσον θεωρήσει το υλικό τρίτων προσβλητικό να το αφαιρέσει. Τα κείμενα των αρθρογράφων παραμένουν στην απόλυτη χρήση του globalview.gr,  αλλά οι αρθρογράφοι μπορούν, κατόπιν αδείας, να τα δημοσιεύσουν και αλλού, αναφέροντας την πηγή τους.