Η Nikola Vaptsarov Naval Academy (NVNA) είναι το παλαιότερο και πιο διάσημο κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, ένα σύμβολο αριστείας στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMU).

Σε συνεργασία με το New York College η Ναυτική Ακαδημία Nikola Vaptsarov προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου ΑΕΙ, στις ειδικότητες Ναυσιπλοΐα και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πλοίου, που οδηγούν στα παγκοσμίως υψηλής ζήτησης επαγγέλματα του Εμποροπλοίαρχου και Ηλεκτροτεχνίτη με μικτή φοίτηση, δύο έτη στην Αθήνα και τα τελευταία δύο έτη στην Βάρνα συμπεριλαμβανομένης 12μηνης πρακτικής επί πλοίου.

Το πτυχίο Πλοιάρχων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού έχει εγκριθεί από τον ΙΜΟ (International Maritime Organisation) και η Ναυτική Ακαδημία στη Βάρνα ΑΕΝ βρίσκεται στη «Λευκή Λίστα» ως εκπαιδευτικό ίδρυμα με «εγκεκριμένη εκπαίδευση».

Η Nikola Vaptsarov Naval Academy είναι διαπιστευμένη ως Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία και τα πτυχία που απονέμει οδηγούν στην πιστοποίηση STCW, απαραίτητο προσόν για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η συνεργασία του New York College με την NVNA και τα προγράμματα σπουδών είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Απόφαση 115487/13-7-2016).