Εναρμονίζεται και η Ελλάδα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τις πλαστικές σακούλες, καθώς όσοι θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να τις πληρώνουν. Στη χώρα μας αναμένεται η τιμή να είναι από 5 ως 10 λεπτά και η χρέωση θα ξεκινήσει πιθανόν από το β’ εξάμηνο του 2017.

Σύμφωνα με το Έθνος, η οδηγία που αφορά τις σακούλες “του σούπερ μάρκετ”, δίνει δύο εναλλακτικές:

• Τη λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 σακούλες κατά κεφαλήν έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025 ή ισοδύναμους στόχους εκφρασμένους σε βάρος.