«Ψαλιδίζει» το υπουργείο Οικονομικών τα αναδρομικά που προέκυψαν για τους δικαστικούς, μετά από τις αποφάσεις του Μισθοδικείου που όρισε ότι πρέπει να αφαιρείται το 25% του εισοδήματός τους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους βουλευτές.

Εναν μήνα μετά την αρχική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, που καλούσε τις εφορίες να επανεκκαθαρίσουν τα εισοδήματα των τριών προηγούμενων ετών, αφαιρώντας το 25% και από τους μισθούς και από τις συντάξεις των δικαστικών, νέα εγκύκλιος αλλάζει τα δεδομένα. Κατ’ αρχάς η… αυτόματη επανεκκαθάριση… πάει περίπατο, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και μάλιστα όχι από την καρέκλα του σπιτιού τους μέσω Ίντερνετ, αλλά πηγαίνοντας στις κατά τόπους ΔΟΥ προκειμένου να υποβάλουν χειρογράφως τη σχετική δήλωση.

Ανατροπή επέρχεται και στην ουσία, καθώς τα αναδρομικά «ψαλιδίζονται». Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος, επικαλούμενη τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ’ Ψηφίσματος, όπως ισχύουν, ορίζει ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία αφαιρείται ποσό ίσο με το 25% του ακαθάριστου ποσού. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται η έκπτωση της δαπάνης αυτής από το ακαθάριστο εισόδημα και συνεπώς επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης και επί του προαναφερόμενου ποσοστού 25%. Συνεπώς, το προαναφερόμενο ποσό έκπτωσης (25%) δηλώνεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. Τι σημαίνει πρακτικά όλο αυτό; Οτι οι δικαστικοί γλιτώνουν φόρο εισοδήματος, αλλά όχι την έκτακτη εισφορά.

Σημειωτέον ότι αυτές οι τροποποιητικές δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών θα πρέπει να υποβληθούν στις ΔΟΥ χωρίς κυρώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ συν τοις άλλοις κατά την υποβολή των δηλώσεων οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού.

Σύμφωνα με λογιστές και φοροτεχνικούς, ο συνυπολογισμός αυτού του 25% για την επιβολή έκτακτης εισφοράς βασίζεται τόσο στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όσο και στις ειδικές διατάξεις περί υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης (επιβάλλεται στο σύνολο του ατομικού καθαρού εισοδήματος). Ωστόσο, στην αρχική εγκύκλιο 1147 της 29ης Σεπτεμβρίου δεν έγινε σαφής αυτή η διαφορετική κατά το νόμο διάκριση μεταξύ φόρου εισοδήματος και έκτακτης εισφοράς, κατά τον υπολογισμό των αναδρομικών.

Όσον αφορά στη διαδικασία, δηλαδή στην υποχρέωση υποβολής χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης εκ μέρους των δικαιούχων, ναι μεν δεν υπάρχει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXIS, ωστόσο στην αρχική εγκύκλιο της 29ης Σεπτεμβρίου δεν υπήρξε η παραμικρή αναφορά σε τέτοιου είδους υποχρέωση για τους ενδιαφερόμενους. Τουναντίον, η εγκύκλιος κατέληγε με την επισήμανση ότι για να αποφευχθεί η άσκοπη επιβάρυνση των δικαστηρίων και η ταλαιπωρία των πολιτών- που έσπευδαν να υποβάλουν αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων- οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα έπρεπε να προβούν σε νέα εκκαθάριση. Με βάση τη νέα εγκύκλιο, η υποχρέωση αυτή ισχύει μόνο για το φορολογικό έτος 2016 και εξής.

iefimerida.gr