Πράσινο φως για τη πρόσληψη 265 εποχικών υπαλλήλων έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, με απόφαση του Πάνου Σκουρλέτη εγκρίνεται η σύναψη διακοσίων πενήντα έξι (256) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙ∆, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες.

Η κατανομή των θέσεων σύμφωνα με το dimosio.gr έχει ως εξής:

256 proslipseis ypes