Όσοι πήραν πτυχίο το 2011 παραμένουν άνεργοι σε ποσοστό 36%, αλλά και όσοι βρήκαν δουλειά σε ποσοστό 57% εργάζονται για 400 έως μάξιμουμ 800 ευρώ το μήνα αποκαλύπτει έρευνα που παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα συγκριτικά με αποφοίτους παλαιότερων ετών, παρουσιάζεται αυξημένο το ποσοστό προσωρινής ή μερικής απασχόλησης με αμοιβές για το 57% να κυμαίνονται στα προαναφερομενα  χαμηλά επίπεδα

Γενικά, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ο μέσος όρος της ΕΕ των 28 πλησιάζει το 80%, ενώ ο ελληνικός μέσος όρος κινείται στο επίπεδο του 65%).

Το 2016 η ανεργία των πτυχιούχων αυξήθηκε σημαντικά -αυξήθηκε, συγκεκριμένα,  κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες και  από 7%, σε σχέση με το 2009 έφτασε το 18%.

Οι περισσότεροι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εργάζονται σε κλάδους των υπηρεσιών.

Ο κλάδος της Εκπαίδευσης απορροφά το μεγαλύτερο αριθμό (20,7% το 2016, έναντι 22,6% το 2008)  και έπεται ο κλάδος της Δημόσιας Διοίκησης και της Άμυνας.