Αποκαλύψεις στο πολύ σοβαρό επιστημονικό περιοδικό Lancet ότι αρκετοί από τους συγγραφείς μελέτης που υποστήριξε σφόδρα το ηλεκτρονικό τσιγάρο είχαν εμπορικές σχέσεις με την βιομηχανία του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

safe image.php?d=AQA7c2UXHcg5moX7&w=476&h=249&url=http%3A%2F%2Fi.telegraph.co.uk%2Fmultimedia%2Farchive%2F02781%2Fe cigarette 2781811a
Public Health England claimed e-cigarettes were safe but relied on evidence provided by scientists funded by the vaping industry
Η σελίδα αυτή θα παρουσιάζει την επιστημονική μου δραστηριότητα και τις συνεχείς επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της προληπτικής καρδιολογίας και της καρδιακής αποκατάστασης, της αθλητικής καρδιολογίας, αλλά και τις εφαρμογές της μουσικής θεραπείας και παρέμβασης στη σύγχρονη ιατρική πράξη (music medicine and music therapy) και ιδιαίτερα στην ζώνη ενδιαφέροντος μου που είναι οι καρδιολογικές εφαρμογές