Οι εξελίξεις στην δημιουργία τεχνητής καρδιάς που να προσομοιάζει στην φυσική κατασκευή βασίζονται πλεον στην εκπληκτική δυνατότητα του 3-D printing

safe image.php?d=AQBlTGFWSHmVcI9m&w=476&h=249&url=https%3A%2F%2Fi.kinja img.com%2Fgawker media%2Fimage%2Fupload%2Fs  TsWoyxCU  %2Fc fill%2Cfl progressive%2Cg center%2Ch 450%2Cq 80%2Cw 800%2Fp3di3bsvl8uhr0onhzzw
Researchers in Europe have created a soft artificial heart that mimics the real thing. It’s still not ready for prime time, but the approach, in which the developers used silicone and 3D-printing, could revolutionize the way…