Δραματικές αλλαγές στα δημογραφικά στοιχεία της Ελλάδας αναμένονται τις επόμενες δεκαετίες, όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 2080, ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να συρρικνωθεί σε μόλις 7,2 εκατομμύρια.

Αιτία της δημογραφικής κρίσης, σύμφωνα με τις έρευνες, αποτελεί η οικονομική κρίση, η οποία επέφερε συρρίκνωση γεννήσεων, αύξηση των θανάτων και αρνητική μετανάστευση.

Μόνο το διάστημα 2011-2017, ο πληθυσμός της χώρας περιορίστηκε κατά 355.000 ανθρώπους. Αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα, προειδοποιούν οι επιστήμονες, τότε το δημογραφικό θα καταστεί το «νούμερο 1» εθνικό πρόβλημα.

Η Ήρα Έμκε-Παυλοπούλου, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Παρισιού, μέλος της Ακαδημίας της Νέας Υόρκης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών, δημοσίευσε έρευνα, υπό τον τίτλο «ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν», θέλοντας να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.

Κατά την ίδια, το δημογραφικό πρόβλημα πρωτο-εμφανίστηκε τη δεκαετία του ’80 και επομένως προϋπήρχε της κρίσης. Ωστόσο, επιδεινώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Ελλάδας να μειώνεται, να αλλοιώνεται και να γερνάει, με ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό.

Σημαίνοντα ρόλο στις αρνητικές πληθυσμιακές τάσεις διαδραματίζει η μετανάστευση. Όπως εξηγεί η κα Παυλοπουλου, μιλώντας στο ΑΜΠΕ, «έως το 2010, οι άνθρωποι που έρχονταν στην Ελλάδα ήταν περισσότεροι από εκείνους που την εγκατέλειπαν».

«Η εικόνα, όμως, που παρουσιάζει σήμερα η χώρα, εκτός από την υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων, οφείλεται και στο φαινόμενο της αρνητικής μετανάστευσης, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μείωση του ελληνικού πληθυσμού, κάθε χρόνο, σε απόλυτο αριθμό» σπεύδει να προσθέσει.

Πηγή: ΑΜΠΕ