Προθεσμία πέντε ημερών έχουν ακόμη οι 800.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τη φορολογική τους δήλωση.

To taxisnet κλείνει τις πύλες του στις 26 Ιουλίου και όσοι δεν υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση μέχρι τότε, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος είναι 100 ευρώ, για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν βιβλία, 250 ευρώ για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 20 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 5.483.597 δηλώσεις, δηλαδή περίπου το 87,5%. Για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία απομένουν περίπου 800.000 δηλώσεις.

Από τις δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί, το 47,66% είναι μηδενικές, το 12,86% πιστωτικές και το 39,48% χρεωστικές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τέσσερις στους δέκα φορολογουμένους θα πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2017, ο οποίος κατά μέσον όρο ανέρχεται σε 1.130 ευρώ.   Συγκεκριμένα, για 2.172.986 δηλώσεις το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 2,45 δισ. ευρώ.

Ο φόρος θα πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει στο τέλος του τρέχοντος μήνα τη δεύτερη στις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη στις 30 Νοεμβρίου.

Το 47,53% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς οι 2.606.441 φορολογικές δηλώσεις είναι μηδενικές.

Για το 12,84% των φορολογουμένων ή 702.170 φορολογουμένους προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 414 ευρώ.

Συνολικά, το ποσό που θα επιστρέψει ή θα συμψηφίσει το Δημόσιο με άλλες οφειλές των φορολογουμένων ανέρχεται σε 291,6 εκατ. ευρώ.

Πηγή: www.lifo.gr