Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη με βάση τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των εσόδων τους μεταξύ του 2014 και του 2017, ενέταξαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι Financial Times, την αλυσίδα καφέ Coffee Island.

Η Coffee Island, είναι η ελληνική εταιρεία που βρέθηκε στη λίστα καταλαμβάνοντας την657η θέση.

H εταιρία με έδρα την Πάτρα, λίγους μήνες μετά την ανάδειξή της ως η καλύτερη αλυσίδα καφέ στη Νότια Ευρώπη, κατατάσσεται ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές εταιρίες, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου (54,6%) και έσοδα 2,7 εκατ. Ευρώ για το 2017.

Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας να αγγίζει τα 421 σημεία σε Ελλάδα, ενώ έχει παρουσία σε Κύπρο, Αγγλία και Καναδά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ένταξη στο FT 1000 με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια εταιρεία είναι τα εξής:

– Έσοδα τουλάχιστον 100.000 ευρώ το 2014 (ή ισοδύναμη αξία συναλλάγματος σύμφωνα με τον μέσο όρο ισοτιμίας της χρήσης).

– Έσοδα ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ το 2017 (ή ισοδύναμη αξία συναλλάγματος σύμφωνα με τον μέσο όρο ισοτιμίας της χρήσης).

– Η εταιρεία να είναι ανεξάρτητη (δηλαδή να μην είναι θυγατρική ή υποκατάστημα άλλης εταιρείας).

– Η αύξηση των εσόδων στο διάστημα 2014 και 2017 να προέρχεται από την οργανική ανάπτυξη της εταιρείας.

– Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι εισηγμένη, η τιμή της μετοχής της να μην έχει μειωθεί κατά ή περισσότερο από 50% από το 2017.

economistas.gr