Αντιμέτωπες με τις πρώτες διακοπές ρεύματος που παραδοσιακά εκδηλώνονται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ λόγω βλαβών, κάθε καλοκαίρι όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, βρίσκονται τμήματα περιοχών της Αττικής, όπως η Κάτω Κηφισιά, το Κερατσίνι, και τα Ταμπούρια.

Ο πρώτος μίνι καύσωνας δοκιμάζει το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, το οποίο καλείται να ανταποκριθεί στην κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης από την αδιάλειπτη χρήση των κλιματιστικών, και ενώ αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ – της θυγατρικής της ΔΕΗ στα δίκτυα διανομής- είναι πεπαλαιωμένες και χρειάζονται επενδύσεις.

Στην Αττική χωρίς ρεύμα βρίσκονται τρεις μέχρι τώρα περιοχές, η Κάτω Κηφισιά, το Κερατσίνι και τα Ταμπούρια, με τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ να διαβεβαιώνουν ότι οι βλάβες θα έχουν αποκατασταθεί έως τις 11 το βράδυ.

Αποτελεί πάντως κοινό μυστικό ότι τα δίκτυα πάσχουν σε υποδομές, και ότι αποτέλεσμα της οικονομικής ένδειας της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, είναι τα σοβαρά ελλείμματα υλικών και οι διάσπαρτοι σάπιοι στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος ανά την επικράτεια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με συνδικαλιστικές πηγές σε σε ολόκληρη την επικράτεια βρίσκονται διάσπαρτα τοποθετημένες σάπιες κολόνες, καθώς αφενός τα τελευταία χρόνια άλλαξαν οι προδιαγραφές των διαγωνισμών για τις προμήθειες και αφετέρου υπάρχει σοβαρή έλλειψη τεχνικού προσωπικού για τον έλεγχό τους.