Έχω αναφερθεί ξανά στο δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Επανέρχομαι, διαβάζοντας τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τι λέει;

Ότι η παγκόσμια οικονομία απειλείται, λόγω των χαμηλών επιτοκίων, από τα 19 τρισ. δολάρια εταιρικού χρέους.

Για ποιο λόγο; Διότι τα χαμηλά επιτόκια ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να δανείζονται και, σε περίπτωση που η παγκόσμια οικονομία διολισθήσει στην ύφεση, τα 19 τρισ. δάνεια θα μετατραπούν σε ωρολογιακή βόμβα.

Για αυτό το λόγο, προειδοποιεί ότι το ιδιωτικό χρέος θα είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί, εάν υπάρξει επιβράδυνση έστω και το κατά ήμισυ σοβαρή, σε σχέση με την αυτήν πριν από μια δεκαετία.

Να θυμίσω ότι το 40% του εταιρικού χρέους είναι συσσωρευμένο σε οκτώ χώρες: ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.

Έτσι, λοιπόν, εκτιμάται ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα αποκαλύψει τις αδυναμίες και θα ασκήσει σημαντικές πιέσεις στις αποτιμήσεις των assets.

Γιατί;

Επειδή ο φθηνός δανεισμός, αν και βοήθησε βραχυπρόθεσμα ενθαρρύνοντας τους επενδυτές να ρισκάρουν υψηλότερες αποδόσεις, μεσοπρόθεσμα κρύβει κινδύνους, όπως αστάθεια και χαμηλότερη ανάπτυξη.

Απλά πράγματα.

Νεκτάριος Β. Νώτης nectarios@notice.gr

Στιγμιότυπο 2019 10 17 10.59.57 πμ